Donatisti obtožijo papeža

Devetindvajseti papež po vrsti je bil sv. Marcelin. Kje in kdaj je bil rojen, ni znano, njegov pontifikat (čas papeževanja) pa je trajal od 30.6.296 do 1.4.304. Liturgično Cerkev praznuje njegov spomin 2. junija.

Marcelin je vodil Cerkev v času najhujših preganjanj kristjanov pod vladavino cesarja Dioklecijana, vendar sam ni umrl mučeniške smrti. Sto let kasneje so papeža Marcelina donatisti (rigoristična cerkvena skupnost v Numidiji) obsodili, da je častil poganske bogove, Rimljanom pa predal svete knjige, sicer ne bi ostal živ. Tako donatiste kot njihovo obtožbo je odločno zanikal sv. Avguštin. Pri tem se je izoblikovalo načelo »Prima sedes a nemine iudicatur«, kar po naše pomeni, da samo papež lahko sodi papeža.

Iz časa papeža Marcelina imamo tudi prve zgodovinsko zanesljive podatke o krščanstvu na slovenskih tleh. V današnjem Ptuju so namreč 2. novembra leta 303 usmrtili tamkajšnjega škofa Viktorina, ki je bil uveljavljen teolog in ekseget, poleg tega pa je poleg latinščine popolnoma obvladal tudi grški jezik.  

Foto: Wikipedia