Kronologija nastajanja slovenske demokratične opozicije DEMOS

Ustni dogovor o ustanovitvi Demokratične opozicije Slovenije DEMOS je bil sklenjen na domačiji Ivana Omana 27. novembra 1989. Uradni podpis predstavnikov vseh treh strank pa se je zgodil decembra 1989 na Sternenovi 8 v Ljubljani, kjer je bil takrat sedež SDZS.

V imenu Slovenske demokratične zveze sta dogovor podpisala Rajko Pirnat in Hubert Požarnik. Lojze Peterle in Franc Miklavčič sta se podpisala v imenu Slovenskih krščanskih demokratov. V imenu Socialdemokratske zveze Slovenije (SDZS), predhodnice zdajšnje SDS, sta dogovor o sodelovanju podpisala Jože Pučnik in Andrej Magajna.

V imenu Slovenske demokratične zveze sta dogovor podpisala Rajko Pirnat in Hubert Požarnik, Lojze Peterle in Franc Miklavčič v imenu Slovenskih krščanskih demokratov, v imenu Socialdemokratske zveze Slovenije (SDZS), predhodnice zdajšnje SDS, pa sta dogovor o sodelovanju podpisala Jože Pučnik in Andrej Magajna.

Andrej Magajna predlagal ime »DEMOS«

Andrej Magajna je na sestanku, kateremu je sledil podpis dogovora, tudi predlagal ime »DEMOS«, kar je bilo sprejeto kot poimenovanje nastajajoče demokratične koalicije.

Slovenska kmečka zveza (današnja SLS) je sprva sprejemala le program; Demosu pa se je dejansko pridružila 8. januarja 1990, skupaj s takratnimi Zelenimi Slovenije. 8. januar je tudi datum, ki ga nekateri, poleg 27. novembra 1989 in 4. decembra 1989, zaznamujejo kot dan ustanovitve Demosa.

Februarja 1990 se je Demosu pridružila še Slovenska obrtniška stranka, marca istega leta pa upokojenci, združeni v stranki Sivi panterji.