ddr. Igor Grdina: Zgodovinski oris ruske revolucije (VIDEO)

V okviru tematskih razprav Sedanjost za prihodnost je potekala razprava Ruska revolucija: dogodek, zgodovina, posledice, vplivi.

Ruska revolucija 1917 je bila prelomen zgodovinski dogodek. Nekaj časa se je zdelo, da celo razmejuje epohe. Če se je začela kot običajna revolucija, ki ob odprtih vprašanjih definira radikalne odgovore na zagate časa, je bila od boljševiškega oktobrskega prevrata dalje predvsem revolucija stranke, ki je bila oblikovana  zato, da izpelje revolucijo. Kot taka ruska revolucija tudi po stotih letih zastavlja vrsto vprašanj na najrazličnejših področjih življenja, ki se dotikajo tudi naše preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Posnetki ostalih razprav:

– dr. Dean Komel: Kako ruska revolucija vstopi v zgodovino
– mag. Tomaž Ivešić: Ruska revolucija kot paradoks in njene posledice
– dr. Stane Granda: Posledice ruske revolucije za slovenski prostor