Dan združitve vzhodne in zahodne Ukrajine

Ukrajincem so se sanje o svobodi, neodvisnosti in samostojni državnosti uresničile 22. 01. 1919, ko so zvonovi iz kijevske cerkve sv. Sofije oznanili dan uveljavitve Akta združitve Ukrajinske Narodne Republike (UNR) in Zahodno-Ukrajinske Narodne Republike (ZUNR). Ta datum je v zgodovini Ukrajine zapisan kot državni praznik – Dan združitve. Cilj združitve Ukrajincev je bila integracija etničnega ozemlja, ter konsolidacija duhovnega in kulturnega življenja.

Papirnata združitev Ukrajine je bila kratkotrajna, saj je bila že tri leta pozneje razdeljena med Poljsko in Ukrajinsko SSR, manjši del njenega ozemlja pa je pripadel Českoslovaski. Kljub združitvi pod sovjetsko oblastjo po drugi svetovni vojni, ki je bila predvsem za zahodno Ukrajino vse kaj drugega kot osvoboditev, je moralo preteči še sedemdeset let, da je največja evropska država postala zares samostojna.

Foto: Wikipedia