Dan zaščite pred soncem

Združenje slovenskih dermatologov je 15. junij razglasilo za dan zaščite pred soncem. S tem želijo javnost opozoriti na nevarne posledice sončenja, zadnja je kožni rak, ter na nujnost dobre zaščite pred škodljivimi vplivi sonca. V Sloveniji so po zadnjih podatkih iz registra raka na prvem mestu med vrstami raka prav nemelanomske oblike kožnega raka, ki nastanejo skoraj izključno zaradi dolgo ponavljajočega izpostavljanja soncu, s primernim načinom življenja se je tem oblikam raka možno izogniti.

Ustrezno zaščito pred soncem sestavljajo trije stebri: izogibanje soncu, uporaba primernih oblačil ter krem in drugih izdelkov za zaščito pred soncem. Zaščita je pomembna pri vseh aktivnostih na prostem v naravi in tudi ko se sprehodimo po mestu ali sedimo pred gostinskim lokalom.Sonce lahko povzroči akutne posledice na koži, kot so sončne opekline, alergije na sonce, preobčutljivost na določena zdravila ter poslabšanje nekaterih kožnih in drugih sistemskih bolezni. Hujše pa so dolgoročne posledice, ki nastanejo tudi s 15- ali 20-letnim zamikom. To so med drugim gube, lise, rdečine, spremembe teksture kože, pojav benignih izrastkov, kot so fibroične bradavice, fibromi in nivusi, v končni fazi pa tako izpostavljanje lahko pripelje do kožnega raka.V Združenju slovenskih dermatovenerologov so za večjo promocijo zaščite pred soncem postavili tudi spletne strani www.zascitapredsoncem.si, na kateri bodo lahko ljudje našli različne nasvete o tem, kako poskrbeti za svoje zdravje.

Foto: SXC.hu