Sovraštvo ni podlaga za razvoj, ampak je vzrok za zaostajanje

Človeštvu žal ne uspeva, da bi trajno živelo v miru. Mnogo je primerov, ko vpletene države ne zmorejo rešiti problemov s pogovori in v miru. Nesporazum preide v vojno, ki sama nič ne reši. Nesporazum vedno reši le sporazumevanje. Ruski predsednik Vladimir Putin v to žal ne verjame, pa ni edini, ki ga zgodovina ni streznila. Ne pozabimo!

Vse velike vojne, tako tridesetletna kot prva in druga svetovna, so naredile veliko škode, a na koncu se je bilo treba sporazumeti

Nemška delegacija na pogajanjih v Versaillesu leta 1919 (Bundesarchiv, Bild 183-R01213 / CC-BY-SA 3.0; licenca: CC BY-SA 3.0 de; URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5436001)

V letih 1618–1648 so med katoličani in protestanti potekale vojne, ki so se v zgodovinsko zavest zapisale kot krvava in pogubna tridesetletna vojna. Zarisale nov politični zemljevid Evrope. V spopadih – v ozadju verske vojne so vedno prevladali interesi po širjenju vpliva in moči. Ta vojna se je končala s pogovori in z znamenitem vestfalskim mirom.

Prva svetovna vojna se je končala z versajsko pogodbo. Po prvi je tudi druga svetovna vojna človeštvu povzročila ogromno trpljenja in škode ter velike spremembe po končani vojni. Zahodni zavezniki, Anglija, Kanada, Avstralija … in ZDA, so skupaj s SZ premagale fašiste in naciste. Države, ki jih je osvobodila SZ, so pristale v vzhodnem bloku, za železno zaveso, uvedeni so bili enopartijski režimi.

Opustošena pokrajina po koncu prve svetovne vojne (Wikipedija)

Države, ki so jih osvobodili zahodni zavezniki, Francija, Italija, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Danska, Norveška in Zahodna Nemčija, so ostale oz. postale demokratične države, na primer Japonska in Zahodna Nemčija. V teh dveh državah so imeli zahodni zavezniki zasedbene enote vse dotlej, dokler ti dve državi nista obnovili oz. postavili institucij za delovanje demokratične države.

Zahodna Nemčija in Japonska sta s pomočjo ZDA razvili demokratično ureditev in postali gospodarski velesili

Državi sta ob obilni pomoči ZDA obnovili demokracijo in postali gospodarski velesili. Američani so torej z zavezniki premagali fašistično Japonsko, napadalko na ZDA. Ameriški general MacArthur je postal vrhovni poveljnik zavezniških vojaških zasedbenih enot na Japonskem.

ZDA pa so se po zmagi odločile, da se ne sme nadaljevati nevidno sovraštvo do Japoncev niti sovraštvo Japoncev do Američanov. Tako sovražno stanje dopušča, da ena ali druga stran iz prikritega sovraštva zopet začne vojno. Zato so poraženim Japoncem predlagale ustavitev medsebojnega sovraštva. Menim, da ni prav, da bi se sovraštvo nadaljevalo med živimi, češ da to terjajo mrtvi. To je mnogim izgovor za sovraštvo.

Sovraštvo ni podlaga razvoja, temveč je vzrok zaostajanja, lahko tudi propada. Sovraštvo vedno prizadene samo žive, ne pa pokojnih! ZDA in Japonci so se torej sporazumeli, tudi s cesarjem, da se bodo trudili, da bosta med državama prevladali prijateljstvo in spoštovanje, ne pa sovraštvo. To se je obrestovalo obema, tako Japonski kot ZDA. Podobno se je dogajalo tudi v zasedeni Zahodni Nemčiji. Obe državi sta ob pomoči ZDA postali demokratični državi in gospodarski velesili.

Kdaj bodo naši in drugi voditelji opazili preobrazbo tako Nemčije kot Japonske in njun razvoj, ki sta koristna človeštvu? Putinova vojna to nikakor ni!