Avnojski sklepi bili pravna osnova za krajo stoletja

Zamudnih obrestnih ne bi bilo, če bi odvzete gozdove pravočasno vrnili. Foto: Borut Peršolja / arhiv DZ

Pismo bralca časnika Večer (5. 11. 2019) me je spravilo v »dobro voljo«. Že naslov »Sodišče pod vplivom Cerkve« je bilo dovolj za pomislek, da bi naj šlo za šalo? Žal pa temu ni tako, ni bila šala. Nekateri so v to trdno prepričani.

Avnojski sklepi pravna osnova za krajo stoletja

V svetu ni primera, da bi se plenilo – »jemalo« na tako  preprost način, kot se je to dogajalo v komunizmu, »ko je bilo komunistom vse  dovoljeno«. Pri nas se je o jemanju tuje lastnine odločilo na nesklepčnem zasedanju AVNOJ pozimi l. 1943 v Jajcu. Takrat so brez potrebne večine zastopnikov sprejeli zloglasne avnojske sklepe. To je bila nekaj let kasneje »pravna osnova«, po kateri se je po vojni največ »jemalo«. In ti sklepi so nastali, še preden se je sploh vedelo, da bomo po vojni imeli komunizem.

Enako kot se je lastnino kradlo v zločinskem komunizmu, se je plenilo tudi v ostalih totalitarnih državah po svetu. V Evropi sta tako delovala fašizem in nacizem. Kraje pa nam tudi v post komunizmu niso tuje!. Vsi pa so »jemanje« skrbnim lastnikov izvajali s močjo »kulture smrti«! V še bolj divjem svetu Azije in Afrike se še dandanes tovrstni kriminal kaznuje v sekanjem prstov, rok, na Kitajskem jih streljajo, nekje pa celo kamenjajo. V bolj kulturnem svetu zahoda, pa se tovrstni kriminal obravnava na sodiščih. Trdim pa, da je takšno razsojanje na sodiščih le približek pravičnosti, saj ni bolj natančnega ugotavljanja krivde! Zato ni mogoče verjeti ideologiji komunizma, tako so nas nekoč v »zlati svobodi« učili v šoli, da bomo v komunizmu živeli brez sodnikov in tudi denarnic, saj si bomo potrebne življenjske dobrine delili po potrebah.

Zamudnih obrestnih sploh ne bi bilo, če se ne bi zamujalo z vračanjem odvzete lastnine

Kamen spotike v prispevku Večerovega pisca so tudi zamudne obresti, ki bi jih morala država plačati Cerkvi, ker se je zavlačevalo z vračilom gozdov, ki so bili Cerkvi vrnjeni v postopku denacionalizacije. Sicer nisem prepričan, če smo v komunizmu sploh imeli zamudne obresti, ker so nanje sedaj nekateri tako alergični. In kot izgleda, bi nekateri radi, da bi se zamudne obresti ignorirale? Sicer pa zamudnih obrestnih sploh ne bi bilo, če ne bi bilo zamud pri vračanju odvzete lastnine pravim lastnikom, ki so si jo desetletja in stoletja zakonito pridobivali in so zanjo tudi skrbeli.

Ne strinjam se tudi, ko pisec hoče prikazati, da so danes sodišča pod vplivom Cerkve! Bi prej veljalo ravno obratno! V mislih imam montirane politične sodne procese zoper tiste, ki so nam izbojevali samostojno Slovenijo. Tudi če so sedanji sodniki pravniki z univerzitetnimi diplomami, so izpite polagali pri indoktriniranih profesorjih. Zato ni moč dati roke v ogenj, da sedaj ti sodniki resnično sodijo po načelu neodvisnosti in pravičnosti!

Predstavniki oblasti naj bi rušili ustavni red, ker hodijo k sv. maši

Da je pisec drugače politično orientiran, je tudi opaziti po tem, da v naših cerkvah pri maši »vidi« celotni politični vrh sedanje postkomunistične vlade in celo predsednik Ustavnega sodišča naj bi obiskoval verske obrede. Po mnenju Večerovega pisca visoki predstavniki oblasti rušijo ustavni red, saj da je Cerkev ločena od države.

Ločenost države od Cerkve je nekaj takega, kot je ločenost državljanov od države!

Kot lahko beremo v pismu bralca časnika Večer, v našem postkomunizmu še nismo v celoti pojasnili, kaj pomeni ločitev Cerkve od države, kar so naši komunisti prevzeli od Lenina in Stalina. Pomena tega Leninovega oz. Stalinovega izuma še danes, kot lahko pogosto preberemo, tudi niso v našem postkomunizmu še nismo docela razjasnili in opustili!