Benjamin Tomažič, prostovoljec leta

Po obveznostih na fakulteti ostane nekaj časa? Kaj izbrati, prostovoljstvo ali študentsko delo?

Iskati je potrebno pot, ki te vodi skozi življenje tako, da lahko preživiš. Za preživetje potrebuješ tudi določene materialne dobrine. Tudi sam sem zmeraj želel biti čim bolj neodvisen. Kar mi dá notranjo energijo in me dejansko oplemeniti, tudi za študij, pa je, pri meni, povezano s prostovoljstvom. Če se izrazim drugače – vedno sem iskal pot, ki mi lahko odgovori na obojne potrebe.

Zakaj delati prostovoljno? Se mlademu človeku to izplača?

Odgovor mora poiskati vsak sam. Jaz se s prostovoljstvom najbolj dotikam oz. iščem smisel svojega življenja, tisto, kar me žene naprej. Tako se lahko zares uresničujem, izpolnjujem. V tem delu lahko čutim, da sem ljubljen, in to ljubezen dajem naprej, tako da naredim kaj dobrega.

Ali prostovoljno delo postaja vse bolj trend, nekaj, kar mlad človek, prihodnji intelektualec mora početi, da je »in«?

Od nekdaj sem se gibal v krogih, kjer so se žrtvovali s prostovoljnim delom, zato težko ocenjujem, ali je le-to trenutno v porastu. Je res, da sem tudi sam sodeloval v nekaterih projektih zato, ker smo se kot skupina odločili, da kaj naredimo. Takrat za tem res ni osebnega vzgiba, morda res kdaj kaj narediš, da si »in«. Širše gledano se mi zdi, da je še vedno močna miselnost, da raje, kot da delaš prostovoljno, brez plačila, nameni tisti čas delu preko študentskega servisa. A vseeno menim, da je prostovoljstvo vedno dobro sprejeto in v določenih krogih tudi precej pozitivno promovirano.

Več: Benjamin Tomažič, prostovoljec leta 2010