Barroso: Verske vrednote so evropske vrednote

Barroso srecanjeBruselj, 30. maja 2013. Približno dvajset visokih predstavnikov krščanske, muslimanske in judovske vere ter hindujske skupnosti iz vse Evrope se je danes srečalo na sedežu Evropske komisije v Bruslju pod geslom „Evropski državljani v osrčju evropskega projekta v obdobju sprememb“. Srečanje na visoki ravni, ki je potekalo v okviru evropskega leta državljanov 2013, je gostil predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, sopredsedovala pa sta mu predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy in podpredsednik Evropskega parlamenta László Surján. Udeleženci so odprto razpravljali o tem, kako Evropo približati njenim državljanom.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je verske organizacije povabil, naj dejavno sodelujejo v javni razpravi, ki trenutno poteka v okviru evropskega leta državljanov 2013 in v nedavno začeti pobudi za novo podobo Evrope ter dejal: „V času prizadevanj, da bi se Evropa izvila iz gospodarske krize, moramo očitno prebroditi tudi krizo zaupanja in vrednot. Evropske državljane je treba ponovno postaviti v središče našega skupnega projekta evropskega povezovanja, in sicer z razpravo, zakaj je smiselno ukrepati skupaj, kot Unija. Trdno sem prepričan, da je aktivno vključevanje verskih skupnosti v tem projektu bistveno. Verski voditelji, ki jih danes gostim, lahko pomembno prispevajo k razpravi o prihodnosti Evrope, ki poteka po vsej EU.“

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy je izjavil: „Odzivanje na posledice gospodarske krize in ponovno potrjevanje naših vrednot je po mnenju evropskih državljanov nujno. To vključuje gospodarska in družbena vprašanja ter kulturo, s tem pa tudi usposabljanje in izobraževanje. Oživimo evropsko državljanstvo in poudarimo razloge, zaradi katerih naši državljani spadajo v ta skupni prostor, znan kot Evropska unija. Zakaj se kot posamezniki in kot kolektiv počutimo evropske državljane? O tem vprašanju morajo politične in verske oblasti nujno razmisliti, saj le če skupaj sodelujemo v razpravi, ki je včasih protislovna, a vedno plodna, bo vsak od nas, v skladu s svojimi dolžnostmi in odgovornostmi, prispeval k izgradnji evropskega projekta.“

Podpredsednik Evropskega parlamenta László Surján je povedal: “Evropske državljane, vključno z verniki, spodbujamo, naj aktivno sodelujejo v predvolilnih kampanjah in se udeležijo volitev, da bodo člani parlamenta lahko zastopali njihova mnenja, zamisli in vrednote.”

Ozadje

Današnje srečanje verskih voditeljev na visoki ravni je deveto v vrsti srečanj, ki so se začela leta 2005 na pobudo predsednika Barrosa. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je odprt, pregleden in reden dialog s cerkvami, verskimi skupnostmi ter svetovnonazorskimi in nekonfesionalnimi organizacijami določen s primarno zakonodajo (člen 17 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Poleg rednih seminarjev z različnimi sogovorniki je vsako pomlad organizirano srečanje na visoki ravni z verskimi voditelji in vsako jesen s predstavniki svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij.

Tema letošnjega srečanja je bilo vprašanje, kako okrepiti dialog z državljani in družbenimi organizacijami o prihodnosti Evrope ter o temeljnih, individualnih in kolektivnih pravicah, ki jih zagotavlja evropsko državljanstvo. Predstavniki cerkva in verskih skupnosti so neposredno prispevali k vseevropski razpravi med državljani, podjetji, civilno družbo in vladnimi organizacijami v okviru evropskega leta državljanov 2013.

Vir: Europa.eu

Foto: neurope.eu