B. Pahor in I. Oman z dijaki o nastajanju samostojne slovenske države

Foto: Urad predsednika države.
Foto: Urad predsednika države.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Center biotehnike in turizma – GRM Novo mesto, kjer je skupaj z Ivanom Omanom, članom prvega demokratično izvoljenega predsedstva Republike Slovenije, vodil pogovor z dijaki na temo “Nastajanje samostojne slovenske države”.

Več kot štiristo zbranih dijakov in študentov ter oba visoka gosta je pozdravila Hana Flajnik, dijakinja četrtega letnika biotehniške gimnazije. Spomnila je na visoki jubilej, ki ga v letošnjem šolskem letu praznuje center, 130 let od ustanovitve, in poudarila, da je največji razvoj šola doživela prav v letih samostojne države Slovenije. Center pa je dal tudi pomemben prispevek k osamosvajanju Slovenije in nastajanju slovenske države, ki bo v prihajajočem letu praznovala 25. obletnico samostojnosti.

Pogovor na temo »Nastajanje samostojne slovenske države« je pričel predsednik republike. Mladim je položil na srce, naj si današnje srečanje vtisnejo v spomin, saj bodo lahko o njem pripovedovali svojim otrokom. “Z nami je nekdo, ki mu navkljub njegovi skromnosti ali pa prav zaradi nje lahko rečemo “živa legenda”. Spričo njegove življenjske vloge si to zasluži,” je gosta, gospoda Ivana Omana, člana prvega demokratično izvoljenega predsedstva Republike Slovenije, dijakom predstavil predsednik republike. “Med vas prihajava ob priložnosti, ko bomo odkrili spominsko ploščo, s katero bomo spomnili na sestanek, kjer je beseda tekla prav o osamosvojitvenem projektu. Gospod Oman ima v najbolj plemeniti in žlahtni podobi vizijo in znanje ter pogum, ki ga je bilo potrebno v tistih časih imeti, da smo Slovenci dobili svojo državo. Letos decembra bomo praznovali 25 let, od kar se je slovenski človek odločil za slovensko državo,« je dejal predsednik republike in besedo predal gospodu Omanu, ki je strnil nekaj vtisov tistega časa. Poudaril je, da tudi v DEMOSU takrat niso bili vsi enakih misli, a na koncu so s konsenzom sprejeli sklep o enotnosti, strnili vrste in enotno stopili po poti do osamosvojitve slovenske države.

V nadaljevanju pogovora so besedo dobili dijaki, ki jih je zanimalo, zakaj do osamosvojitve ni prišlo že prej, kakšna je bila dolgoročna vizija akterjev slovenske osamosvojitve o razvoju Slovenije ter kaj bi spremenili danes, če bi se ponovno pisalo leto 1990.

Predsednik republike je na vprašanja dijakov med drugim odgovoril, da mora narod pri usodnih odločitvah in vizijah pridobiti zaupanje tistih, ki vanje še ne verjamejo: »Zgodovina nas uči, da le skupni dogovor glede najbolj zahtevnih narodnih vprašanj omogoča soočanje s problemi. Skupaj smo močnejši. Če pa bi prišlo do narodnega razkola, bi morebitne rane čutili še dolga desetletja.« Gospod Oman pa je poudaril, da je bilo takrat na poti do plebiscita potrebno veliko potrpljenja in političnega prizadevanja, a je vztrajal, saj je za pomembne odločitve potrebno doseči soglasje. Svoje mnenje o viziji prihodnosti za Slovenijo je z dijaki, študenti in gostoma delila tudi dijakinja Daša. Želi si prihodnosti, ki bo njej in njenim vrstnikom omogočala razvoj talentov, zaposlitev in samostojnost.

Po pogovoru sta predsednik republike in gospod Oman v šolski vinoteki odkrila spominsko tablo, ki bo spominjala na večer 29. junija 1990, ko je tam potekal pomemben sestanek poznejših voditeljev DEMOSA. Med drugim so na srečanju govorili tudi o načinu osamosvajanja Slovenije in vključevanja vseh parlamentarnih strank v osamosvojitveni projekt.

Vir: Urad predsednika države.