B. Hočevar, Finance: Novi guverner, nove rešitve

Samo ena domača banka, Poštna banka Slovenije, je prejšnje leto končala brez izgube. Osem bank s prevladujočim slovenskim lastništvom pa je bilo zlasti zaradi oslabitev in rezervacij v rdečih številkah. Podatek potrjuje, da prenos slabih naložb na Družbo za upravljanje terjatev bank še zdaleč ne pomeni dokončne utrditve slovenskega bančništva. Dodajmo, da so poleg Poštne banke lani poslovale pozitivno tudi vse tri hranilnice in SID banka, vendar pa to ne spreminja ugotovitve: reševanje državnih bank je sicer pomemben del sanacije bančnega sistema, za normalno delovanje finančnega sistema pa bo potrebno še marsikaj. Ironija je, da uprava, ki je večino prejšnjega leta vodila Poštno banko, na nedavni skupščini banke ni dobila razrešnice.

Še en podatek, ki kaže, kaj ne deluje v slovenskem bančništvu. Če bi imela Pivovarna Laško takšno bančno podporo, kot jo ima Agrokor, bi ji najbrž uspelo odplačevati posojila; njena finančna konstrukcija pri nakupu Mercatorja ni bila »za lase privlečena«, pravijo v bančnih krogih. Vendar pa banke zaradi predpisov o likvidnosti pivovarni niso mogle odobriti dolgoročnih posojil, kakršna so običajna za financiranje takšnih naložb. Banke so zato predpise obšle, odobrile kratkoročna posojila in pivovarni namignile, da bodo posojila ob zapadlostih podaljševale. Iz podaljševanja, kot je znano, potem zaradi političnih pritiskov, zlasti iz vrst stranke Zares, ni bilo nič.

Imenovanje Boštjana Jazbeca za novega guvernerja Banke Slovenije je za normalizacijo bančništva pomembno vsaj toliko kot začetek prenosa slabih terjatev na slabo banko. Guverner centralne banke je vedno najbolj odgovoren za bančno krizo. Predsednik Feda Ben Bernanke je po mnenju številnih analitikov glavni krivec za svetovno finančno krizo. Britanci so levji delež odgovornosti za svojo krizo pripisali takratnemu guvernerju Bank of England Mervynu Kingu. Odhajajoči guverner Banke Slovenije Marko Kranjec se je sicer otepal kritik na svoj račun, vendar je marsikateri finančnik prepričan, da bi bil minus v slovenskih bankah precej nižji, če bi bil namesto Kranjca guverner, denimo, France Arhar.

Več: Finance