Ali je Toneta Tomšiča izdala njegova partija?

Kip Toneta Tomšiča, delo kiparja Borisa Kalina. Kip stoji v Ljubljani pred osnovno šolo na Poljanah. Šola je nekaj časa nosila ime Toneta Tomšiča

Slovenski komunist, prvoborec, partizan in narodni heroj Tone Tomšič – Gašper se je rodil 09. junija 1910 v Trstu. Po prvi svetovni vojni se je družina Tomšič preselila v Ljubljano. Gimnazijo je Tone obiskoval na Ptuju in v Ljubljani, kjer je leta 1930 maturiral. Pravo je študiral v Ljubljani in v Zagrebu. Že od leta 1928 je bil član SKOJ–a in nato CK KPS. V kraljevini Jugoslaviji je bil zaradi političnega delovanja večkrat zaprt, zato je že pred drugo svetovno vojno odšel v ilegalo. Po italijanski okupaciji je postal organizacijski sekretar CK KPS.

Decembra 1941 ga je skupaj z ženo Vido Tomšič, ki je bila tudi ilegalna aktivistka, aretirala italijanska policija, italijansko vojaško sodišče pa ga je obsodilo na smrt. Ustreljen je bil 21. maja 1942 v Gramozni jami v Ljubljani. Že čez dva meseca (23. 07. 1942) je bila ustanovljena I. slovenska narodno – osvobodilna udarna brigada »Tone Tomšič«, 25. oktobra 1943 pa je bil Tomšič proglašen za narodnega heroja Jugoslavije. Pokopan je v grobnici narodnih herojev v Ljubljani.

Znano je, da je KPS na različne načine sodelovala z Italijani. Zato se vsiljuje sledeče vprašanje: Kako je bilo mogoče, da je bil tako visok partijski funkcionar in revolucionar, ki je povrhu živel v globoki ilegali, sredi dneva aretiran? Kako je bilo mogoče, da Tomšiča in njegove žene niso niti od daleč spremljali oboroženi partijski agenti? Kako to, da so Italijani izpustili njegovo ženo Vido?

Foto: Wikipedia