Naj vas spremlja Božji blagoslov in veselje ob vstalem Kristusu !

Dominik Krt, organist, skladatelj, oblikovalec zvoka in dirigent Cerkvenega mešanega pevskega zbora France Gačnik (CeMePZ) iz Stranj.
Dominik Krt, organist, skladatelj, oblikovalec zvoka in dirigent Cerkvenega mešanega pevskega zbora France Gačnik (CeMePZ) iz Stranj.

Draga Slovenka, dragi Slovenec!

30 let in 30 Aleluj, ki pa so se vsakič začele na isti način.
VELIKI ČETRTEK
Miza, okrog nje so zbrani dvanajsteri in med njimi Jezus!
VELIKI PETEK
Križ na vrhu hriba, Bog na njem visi…Les oblit s krvjo Odrešenika.
VELIKA SOBOTA
Je končana daritev… Mati, ne jokaj več! Jezus v Božjem grobu…
VELIKA NEDELJA ali VELIKA NOČ
Jezus naš je vstal od smrti, razveseli se kristjan !
Smrt in pekel je premagal, vstal iz groba tretji dan!
VELIKONOČNI PONEDELJEK
Sta šla učenca po cesti v Emavs; otožna, žalostna…
Pristopi Jezus, začne pogovor in že ga prosita:
Bodi pri nas, ker se že mrači… Ostani pri nas Gospod !
Žal: OSTANIMO DOMA in pustimo Emavs (čas za obiske) na čas, ko bomo spet lahko veselo letali okrog in … upam, da BOLJ pametno ravnali z vsem, kar nam ponuja narava in stvarstvo!
Naj vas spremlja Božji blagoslov in veselje ob vstalem Kristusu !
Aleluja !