Vabilo: Kako lahko trojka uredi javne finance?

Finančni trgiInštitut dr. Jožeta Pučnika in Center za evropske študije iz Bruslja vas vabita na okroglo mizo z naslovom Kako lahko trojka uredi slovenske javne finance? v sredo, 2. oktobra 2013, ob 17. uri v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1 (4. nadstropje) v Ljubljani.

 

V razpravi bodo sodelovali:

  • Tanja Štumberger Porčnik, Društvo Svetilnik, Atlas Fundation
  • Rok Prešern, Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka
  • Bernard Brščič, Inštitut dr. Jožeta Pučnika

Stanje v slovenskih javnih financah in postopek bančne sanacije si zasluži enotno oceno. Trojka. Zaprosilo za evropsko pomoč je tako rekoč pred vrati. Vlada RS je sicer trenutno še v fazi zanikanja, a izkušnje Grčije, Irske in Portugalske nas napotujejo na neizbežen sklep, Slovenija je pred javnofinančnim zlomom. Predlagani proračun za leto 2014 ne kaže, da je Slovenija sposobna obvladovati javne finance. Prikazani 1 milijardni oziroma 3% proračunski primanjkljaj sicer nominalno zadostuje zahtevam Evropske komisije, a natančen uvid napotuje na ugotovitev, da je podcenjen vsaj za 70%. Odhodki v proračunu 2014 ostajajo na ravni letošnjih, predvideni prihodki pa se povečujejo za dobre pol milijarde, vse na račun višjih davkov. Težišče konsolidacije javnih financ je na prihodkovni strani, odhodkovna ostaja skoraj nedotaknjena. Predlagani proračun ohranja status quo in zadovoljuje interese zaposlenih v javnem sektorju in upokojencev, katerih pokojnine niso utemeljene v plačanih prispevkih, vse v breme realnega sektorja. Pristop z zviševanjem davkov je napačen. Slovenija z 51% BDP izkazuje ekscesno visoko javno porabo, nam primerljive države kot sta Slovaška s 37% ali Češka republika s 43% BDP imata bistveno nižjo. Bolezen naših javnih financ je javna poraba, davki so samo simptom. Javnofinančna konsolidacija z zviševanjem davkov bo zgolj še dodatno poslabšala zaskrbljujočo (ne)konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Na okrogli mizi bomo naslovili naslednja vprašanja: Se Slovenija ob zaprosilu za pomoč mehanizma ESM izogne pogojevanju in prihodu trojke? Kakšne bodo posledice prihoda trojke? Alternativni pristopi javnofinančne konsolidacije? Politične posledice prihoda trojke? Kako v državi preseči tiranijo statusa quo?

Inštitut dr. Jožeta Pučnika