32. Romanje treh Slovenij v znamenju koroškega plebiscita

Romanje na Višarje letos v znamenju stote obletnice koroškega plebiscita

V nedeljo, 2. avgusta, so se na Svetih Višarjah spet zbrali Slovenci iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva. Romanje že vsa leta organizirata Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov.

Veliko tistih, ki smo kolikor toliko redni udeleženci romanja, se nas že pozna, tako da se veselo pozdravimo – že pred žičnico, vsekakor pa, ko pridemo do prireditvenega prostora za cerkvijo.

Letos je bilo marsikaj drugače. Na vstopni ploščadi ni bilo gneče, saj so prireditelji vabili udeležence, naj se na prireditev odpravijo peš, potem pa je bilo tako vreme … Kljub vsemu se nas je zbralo toliko, da so bili pripravljeni stoli, razmeščeni v skladu z navodili za preprečevanje okužbe, zasedeni.

Zbrane pozdravila ministrica Helena Jaklitsch, predaval je Janko Krištof

Spored do maše je bil izpeljan, ko je bilo napovedano. Po obeh himnah, slovenski in evropski, ki ju je zaigral Kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov, je navzoče pozdravila ministrica za Slovence po svetu dr. Helena Jaklitsch, ki je poudarila tradicijo Romanja treh Slovenij, kjer so se lahko Slovenci z vsega sveta in domovine srečevali in upali na samostojno Slovenijo, ki jo je že pred stotimi leti sanjal dr. Lambert Ehrlich.

Predavanje predsednika Krščanske kulturne zveze mag. Janka Krištofa z naslovom Sto let upora, obljub in prevar – Koroški Slovenci med samobitnostjo in povezovanjem s celotnim narodnim telesom je razveselilo poslušalce, saj je bilo v prvi vrsti njegovo osebno pričevanje in pripoved o tem, kako so si in si pravzaprav še vedno koroški Slovenci prizadevajo za narodno enakopravnost na avstrijskem Koroškem. Poudaril je tudi več dejstev, ki potrjujejo, da je ozračje sedaj bistveno boljše kot pred desetletji. V smislu povezovanja s celotnim narodnim telesom pa je pripovedoval o tem, kako je njegova cela rodbina raztresena v matični Sloveniji, zamejstvu in izseljenstvu.

Maša kot osrednji dogodek romanja

Ob 12. uri je bila na prostoru za cerkvijo maša, ki so jo darovali navzoči duhovniki. Glavnega mašnika, ki naj bi bil celovški škof Jože Marketz, je nadomestil Janko Krištof, ki je vodil somaševanje. Poleg njega so bili še Martin Retelj, duhovnik za Slovence v Frankfurtu, Gregor Gorenc, župnik na Rakeku in Uncu, in Janez Pucelj, duhovnik za Slovence v Münchnu in predsednik Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov, ki je tudi pridigal. Pri maši so prepevali Fantje z vasi, ki so na Svete Višarje prišli z Bučke na Dolenjskem. Po maši naj bi skupaj s Kvartetom klarinetov izvajali še kulturni program, vendar je med obhajilom začelo močno deževati, tako da je bil zadnji del sporeda odpovedan.