24kul.si: Načrt nizozemske elite o seksualni prevzgoji družbe

Na Nizozemskem se že dolgo ne zavzemajo več za enakopravnost med ženskami in moškimi. Pred 10 leti so namreč pod vplivom bogate elite radikalnih seksualnih aktivistov, ki obvladujejo nizozemsko politiko, gospodarstvo in medije, začeli vsiljevati enakost med moškimi in ženskami oz. zanikovati vse razlike med spoloma. V zadnjem času se to še stopnjuje in sicer v vsiljevanje enakosti med heteroseksualnostjo in homoseksualnostjo, biseksualnostjo, transseksualnostjo in queerseksualnostjo, pri čemer je vse to bolj propagirano kot pa odnos med žensko in moškim.

Slovenec, ki živi na Nizozemskem posledice izvajanja tega programa opisuje z besedami: “Ljudje si več ne upajo govoriti o tem, kaj je mama, kaj je oče.”

Posledica tega programa je npr. izvajanje samoidentifikacije otrok (brez navzočnosti staršev) v vrtcu. Otrok se torej sam odloči, katerega spola je.

Ko so v državi omogočene posvojitve otrok v homoseksualna razmerja, se z vso intenzivnostjo začne naslednja faza: odkrita prevzgoja in inkvizicija proti drugače mislečim.

Nizozemska vlada je v homoseksualizacijo Nizozemske in tujih držav vložila več sto milijonov EUR. Samo za delovanje domačih organizacij homoseksualnih aktivistov 17 mio EUR vsako leto. Vrednote se ne spreminjajo, ampak jih načrtno spreminjajo z ogromnimi finančnimi sredstvi. Tudi za večino slovenskih homoseksualnih aktivistov, je aktivizem odličen posel. Plačujemo jih mi vsi.

Preberite si program »LGBT petletke« na Nizozemskem, ki vključuje celo posebne nadstandardne šole za »LGBT otroke« na državne stroške in spremembo nizozemske kulture preko zakonodaje in politike: Načrt za homoseksualizacijo nizozemske družbe 2011-2015.