Zakonska zveza ostaja tradicionalna

Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je v torek, 22. julija 2015, v zadevi Oliari in drugi v. Italija ponovno razsodilo, da zakonska zveza v državah članicah Sveta Evrope ostaja življenjska skupnost enega moškega in ene ženske. Opozorilo je, da pravica do sklenitve zakonske zveze, ki jo določa 12. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz leta 1952, državam članicam ne nalaga dolžnosti, da tudi istospolnim parom zagotovijo možnost sklenitve zakonske zveze.

Sodišče je v sodbi poudarilo, da je v tem primeru za istospolne pare registrirana partnerska skupnost najbolj primerna možnost za pravno ureditev njihovega odnosa. Kot je že pred tem razsodilo v zadevah Schalk in Kopf v. Avstrija z dne 26. junij 2010 in Vallianatos in drugi v. Grčija z dne 7. november 2013, pravno priznanje in zaščita dalj časa skupaj živeče istospolne skupnosti spada v pravico do zasebnosti in družinskega življenja, ki jo ureja 8. člen konvencije. Države članice so zato tovrstnim istospolnim parom dolžne zagotoviti primeren pravni institut, ki ni nujno zakonska zveza. Institut registracije istospolnih partnerstev mora biti praktičnega pomena in ne zgolj simbolne narave. Istospolnemu paru mora npr. omogočati vzajemno materialno podporo, pravico do dedovanja in ne sme biti preprosto izenačen z drugo socialno ali interesno skupnostjo oseb.

Sodba v zadevi Oliari in drugi proti Italiji je ključ za razumevanje oziroma uporabo sodbe Vrhovnega sodišča ZDA v zadevi Obergefell v. Hodges z dne 26. junij 2015 v evropskem in slovenskem kontekstu. V tej povezavi je zakonska zveza le ena izmed možnosti za pravno ureditev življenjskega odnosa istospolnih parov. Ta tradicionalni institut pa človekova pravica in temeljna svoboščina še vedno ostaja zgolj za raznospolne pare. Politični zakonodajalec ali ljudstvo na referendumu morata torej imeti možnost, da se svobodno izrečeta, kdo naj sestavlja zakonsko zvezo: osebi različnega ali istega spola. Ker je skupno življenje istospolnih parov v Sloveniji že urejeno z Zakonom o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ni praktične potrebe ali pravne nuje, da bi istospolni pari morali vstopati še v institut zakonske zveze in ga s tem v bistvenem spremeniti.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.