Zahteve Slovencev

V revolucionarnem letu so Novice 29. marca 1848 objavile članek Matije Majarja z naslovom »Kaj Slovenci terjamo?« Majarjeva peticija je zahtevala avtonomno Zedinjeno Slovenijo s posebnim deželnim zborom, ožjo zvezo Slovenije s Hrvaško, pravico uvesti slovenščino v šole in urade, zahtevati znanje slovenščine od vseh, ki hočejo dobiti službo na slovenskem ozemlju in zahtevo, da Slovenci ne smejo pripadati nobeni nemški zvezi. Tej programski zahtevi po Zedinjeni Sloveniji so se pridružili mnogi vidni politiki. Lavantinski škof Martin Slomšek je bil sprva sicer proti tej zvezi, vendar jo je kasneje še istega leta podprl.

Foto: Wikipedia