Od tod do Kamčatke

Zdaj pride, pride vsako leto Rus pod Vršič. Ta ni daleč od Ziljske doline. Če je Matija Majar govoril o daljici Zilja – Kamčatka, danes lahko Rusi govorijo o daljici Kamčatka – Vršič. Povsod na tej daljici, razen morda na Poljskem, bodo naleteli na nasmihajoče obraze in šibka kolena. Večino te daljice namreč zapolnjujejo slovanska plemena, katerih veliki brat se ve, kdo je.

Zahteve Slovencev

V revolucionarnem letu so Novice 29. marca 1848 objavile članek Matije Majarja z naslovom »Kaj Slovenci terjamo?« Majarjeva peticija je zahtevala avtonomno Zedinjeno Slovenijo s posebnim deželnim zborom, ožjo zvezo Slovenije s Hrvaško, pravico uvesti … Beri dalje