VSO: Totalitarizem s človeškim obrazom

Foto: Politikis.
Foto: Politikis.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve z obžalovanjem ugotavlja, da smo po petindvajsetih letih samostojne države, ki je nastala na temelju plebiscitarne odločitve Slovenk in Slovencev, da si zaslužimo in želimo lastno državo, danes v Sloveniji namesto takratnega navdušenja, ponosa in požrtvovalnosti, priča hlapčevski drži tistih, ki bi jim kot zadnjim lahko to pripisali.

Dne 20. aprila 2016 naj bi brigadir Tone Krkovič na povabilo aktiva učiteljev zgodovine nastopil kot gost in pričeval dijakom o slovenski osamosvojitvi na Gimnaziji Jožeta Plečnika. Tone Krkovič je podobna predavanja že izvedel na nekaj izobraževalnih inštitucijah, povsem brezplačno, in tudi tokrat je že vnaprej zavrnil kakršno koli plačilo ali kilometrino. Dva dni pred nastopom pa je brigadir Krkovič prejel šokanten klic ravnatelja Antona Groska, da mora zaradi upora dela učiteljskega zbora žal predavanje gospoda Krkoviča odpovedati.

To dejanje ocenjujemo kot skrajno zavržno. Najprej s popolnoma človeške plati – ravnatelj je s tem dejanjem kršil vse norme lepega vedenja in morale, saj je nečastno odrekel gospodu Krkoviču dolžno spoštovanje dogovora. Obenem je popolnoma poteptal stroko in odrekel strokovno avtonomijo organu – aktivu učiteljev zgodovine, ki je naveden v zakonodaji kot strokovni organ poleg učiteljskega zbora, katerega pa ravnatelj ravno tako, po informacijah sodeč, ni vprašal za strokovno mnenje.

Na tej gimnaziji je odločal del kolektiva, ki se ga ravnatelj očitno zelo boji. Ta vplivni del kolektiva, ki ni strokovni organ, je odločil. Zato tega ne moremo poimenovati drugače kot puč, udar. Nasilno prevzemanje oblasti v svoje roke – ali kakor bi lahko ponovili iz totalitarizma znan stavek: Revolucija še traja.

To pa je tisto, kar je v naši družbi najbolj strašljivo. Preočitno smo še vedno v dobi totalitarizma, celo v šoli, totalitarizma s človeškim obrazom: na papirju vse lepo – stroka, avtonomija, urejenost, v resnici pa vlada v šoli, vsaj v tej, revolucionarna klika, ki lahko potepta vse zakone in načela. Gimnazija Jožeta Plečnika (najbrž se Plečnik v grobu obrača ob tem, kdo vlada šoli, ki nosi njegovo ime) je v tem primeru naplavila ves gnoj slovenske stvarnosti, ki jo tudi sicer opažamo v drugih incidentih v poveličevanju totalitarizma v šolah, v zanemarjanju pomena nastanka slovenske države.

Obžalujemo pa ne le škode, ki je bila napravljena enemu največjih imen slovenske osamosvojitve, gospodu Tonetu Krkoviču. Škoda je predvsem za dijake, ki so bili prikrajšani za izjemen dogodek, hkrati pa so bili deležni vzgoje z vzorcem hlapčevskega vedenja, ob katerem bi se še Cankar zjokal.
Škoda je bila narejena vsem učiteljem, ki dajo kaj na stroko, čast in domoljubje ter ravnateljem, ki se pokončno ne pustijo izsiljevati pučistom.

Zato upravičeno pričakujemo:

1. Da se bo ravnatelj Anton Grosek vljudno javno opravičil brigadirju Krkoviču, ter podal odstopno izjavo, ker je kršil strokovno avtonomijo učiteljev, ter da se bo opravičil vsem dijakom za prestane nevšečnosti in za svoj nemaren odnos do osamosvojitve.

2. Da bodo Združenji ravnateljev osnovnih in srednjih šol in Društvo ravnateljev srednjih šol obsodili ravnanje ravnatelja Antona Groska in pozvali vse ravnatelje k spoštovanju uzakonjene strokovne avtonomije učiteljev.

3. Da bo generalni sekretar Sindikata vzgoje in izobraževanja, g. Branimir Štrukelj, vzel v bran stroko in zaščitil strokovni aktiv učiteljev zgodovine v Gimnaziji Jožeta Plečnika ter institut strokovnega organa učiteljskega zbora.

4. Da bo šolska inšpekcija ukrepala proti ravnatelju, ki ni spoštoval institutov strokovnega aktiva in strokovnega organa učiteljskega zbora, in ki ni spoštoval avtonomije šolskega prostora ter v šolo dovolil vstop politizaciji.

5. Da bo pristojna ministrica, dr. Maja Makovec Brenčič, javno pozvala vse ravnatelje in vse učitelje, da je potrebno spoštovati stroko in strokovno avtonomijo, in da je potrebno vzgajati kritične in pokončne mlade, ki prepoznavajo in obsojajo totalitarizme in ljubijo demokracijo in svojo domovino.

V nastanku slovenske države smo sodelovali vsi domoljubi vseh starosti in mnogi so v cvetu življenja ugasnili kot žrtve za to, da imamo svojo državo, svoj jezik, svojo kulturo.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve se ob tem zahvaljuje vsem ravnateljem in šolskim kolektivom, ki s ponosom na slovensko državo in njen nastanek vzgaja mlade v domoljubnem duhu in jih vabi, da organizirajo na svojih šolah srečanja z zaslužnimi udeleženci vojne za Slovenijo in vseh dejanj, povezanih z osamosvojitvijo in nastankom slovenske države.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve