Vojna zvezd politike

vojna zvezdNaša princesa Tina Maze se je s pomočjo svojega učitelja jedi viteza ‘Andree van Massija’ izvila iz vpliva lokalne temne strani sile in osvojila ves športni svet. Moč je črpala iz svojih načel, trenirala je po sodobnih metodah na osnovi diagnoze prednosti in pomanjkljivosti, z njej predano mednarodno ekipo, ki jo je izbrala glede na svoje cilje s povabilom (ne z javnim razpisom). Člani ekipe nimajo z zakonom omejenih plač, ampak so te odvisne od rezultatov ter trga trenerjev. Ne delajo zaradi denarja, ampak iz prepričanja. Posameznike, ki jih ni našla doma, je uvozila!

Vojna zvezd politike

Politično dogajanje zadnjega obdobja bi lahko ilustrirali s sago” Vojna zvezd” oz. epizodo “Imperij vrača udarec”, kot umetniško ilustracijo dogajanja v moderni družbi. Zgodba ob umetniški svobodi izražanja bi se lahko glasila nekako takole:

“Modri senator Palpatine, zakrinkani imperator, je z všečnim obnašanjem in s spretnimi manevri v ozadju prevzel kontrolo nad medzveznim senatom s pomočjo bančnega, trgovskega, pivovarniškega in pravnega ceha. Klonirani istomisleči jurišniki ob pomoči lovcev na nagrade zavzemajo še zadnje neodvisne dele imperije. V času krizne situacije imperator pošlje ukaz 66 za eliminacijo svojih nasprotnikov preko vstaj in medijskega pogroma. S sladkimi ponudbami mu uspe prepričati nekatere jedi viteze, da prestopijo na temno stran sile, vendar jih na njihovo presenečenje odvrže, brž ko so mu nepotrebni. Pravočasno izda ukaz za odstranitev arhiva z opisom svojih podpornikov in tako oteži delo upornikov. Stalno seje zmedo med krepkostnimi jedi vitezi in različnimi rivalskimi skupinami slabo organiziranih ter kapitalsko in tehnično podhranjenih vendar ideološko trdnih upornikov, ki se umikajo pred stalnimi naleti jurišnikov na obrobje imperije. Predane upornike pokonci držijo vrednote, vendar se ne zavedajo, da je za zmago poleg idealov demokracije potrebno tudi znanje sodobne tehnologije vladanja. Nekateri mislijo, da je potrebno za zmago uporabiti metode temne strani sile, saj “pozitiven namen posvečuje sredstva. Ker se uporniki naslanjajo predvsem na stroko družboslovja, imajo primanjkljaj tehničnega kadra z izkušnjami upravljanja, tako da so tehnološko podhranjeni proti sili imperatorja in njegovi “Zvezdi smrti”.

Hladnokrvni, strah vzbujajoč avtoritativni Lord Vader skuša urediti ključne probleme po svoje mimo volje imperatorja in se ne meni, kaj počnejo ostali sithi. Predsednik združenja veteranov neprestano organizira družabne prireditve, kjer gromko ob zastavah preteklosti razlaga zgodbe o preteklih izborjenih zmagah ob malici in pijači udeležencem, medtem ko mlajše generacije bolj zanima tehnološki napredek in kakovostno življenje.

Maloštevilni neodvisni novinarji v medijih na zunanjem obrobju, ki ni pod kontrolo imperije, skušajo posredovati drugačno resnico. Dolgo pričakovani rešitelj, razdvojen med demokratsko in temno totalitarno stranjo sile oblasti, med načela demokracije in realnostjo politike, resni Luke Skywaker skuša prevzeti oblast, vendar pri tem delajo po svoje. Pravni ceh mu je stalno za petami in ga potiska v neprestano obrambo ter tako izčrpava njegove moči. Podjetni Han Solo imperatorju meša štrene, saj ga zanima predvsem posel in ne ideologija. Lovci na nagrade ga s prevaro ujamejo, nakar ga da imperator zamrzniti. Najmočnejši jedi vitez Joda pravi, da je zaradi medijskega šuma nemogoče videti realnost in še manj prihodnost.”

Zrelost političnih strank kot pogoj za potrebne spremembe

Kot človek gredo tudi organizacije skozi življenjski cikel, kjer ni možno preskakovati posameznih faz razvoja. Učenci gredo iz osnovne na srednjo šolo in nekateri kasneje na višjo ali visoko. Ni v navadi, da se iz osnovne šole preskoči na višjo ali visoko. Enako velja za politične stranke. Kratek opis ključnih karateristik po posameznih fazah razvoja za prvi del – rast (podrobnosti o metodologiji dr. Ichak Adizesa so v njegovi knjigi »Managing Corporate Lifecycle«):

Otroštvo. Od vznesenih besed k dejanjem. Časi romance in entuziazma po ustanovitvi stranke izginjajo. Pojavljajo se realni problemi, kadrovski in finančni. Stranka v tem obdobju je v stalni krizi, rešuje problem za problemom. Ustanovitelj je preobremenjen, saj noče delegirati odločanje drugim. Možen je propad stanke, če ustanovitelj zgubi kontrolo nad svojo stranko, ali se ne čuti več poistoveten z njo.

Dajmo-Dajmo – Aroganca z velikim A. Volni uspeh vodi k aroganci. Mi že vemo, kako je treba. Voditelj vodi stranko po intuiciji. Računa na stalni čudež pri vsakih volitvah. Stranka zaide v probleme, ker želi naslavljati vse volivce. Organizirana okoli pomembnih članov in ne okoli problemov volicev. Nekateri mislijo, da so nepogrešljivi (le vodstvo se menja, strokovne službe ostajajo iste). Stranka lahko propade, če ustanovitelj noče postaviti profesionalno vodstvo in mu prenesti pooblastila (glavni problem propada malih in srednjih podjetij).

Odraščanje – Konflikt z velikim K. Stranka se skuša emocionalno ločiti od ustanovitelja (svojega očeta) oz njegovega stila vodenja ter odrasti. Gre za emocionalno ponovno rojstvo stranke. Gre za mi proti oni. Za tiste, ki zagovarjajo obstoječ način delovanja, proti onim, ki so za spremembo. Zaznamujejo jo ševilni neproduktivni sestanki in interni prepiri (anonimke). Notranji spori lahko postanejo tako intenzivni, da stranka razpade v dva ali več delov.

Zrelo obdobje – Ravnovesje med formalizmi in vsebino. Med nadzorom in fleksibilnostjo. Voditelji delajo to, kar obljubljajo. Zavestna osredotočenost na volilne skupine. Definirana in delujoča organizacijska struktura. Stranka ni predmet menjajočih želja predsednika. Člani stranke verjamejo, da je pomembno to kar delajo. Stranka ne daje obljub za privabljanje novih volivcev, ampak pridobiva nove volivce s tem, kar koristnega dela za njih. Stranka ima institucionaliziran nadzor delovanja (ključne odločitve ne sprejema predsednik sam, ampak organi stranke po premisleku na podlagi stroke).

Nadaljevanje bo objavljeno v prihodnjih dneh.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.