Vohuni pred vojaškim sodiščem v Kopru

Pred vojaškim sodiščem Vojaške uprave jugoslovanske armade v coni B v Kopru, se je 23. julija 1951 začela odmevna tri dnevna razprava proti skupini šestih oseb, obtoženih vohunstva proti armadi in kaznivih dejanj proti upravno političnem aparatu v jugoslovanski coni STO (Svobodno tržaško ozemlje). Obtoženi so bili trije Istrijani (verjetno ezuli) in trije nižji oficirji JLA. Vsi so tako ali drugače delali za Italijansko – angleško obveščevalno službo, ki so ji posredovali podatke o oborožitvi JLA, za kar so prejemali denar in drugo blago široke potrošnje.

Razprava je odkrila delovanje italijanske vohunske centrale v Trstu, ki je z razvejano vohunsko mrežo ugotavljala dejansko operativno sposobnost JLA na celotnem teritoriju FLRJ in ne samo v Istri. Obtoženci so hoteli slabiti obrambno moč Jugoslavije v času, ko je bila najbolj ogrožena od Ruskih Stalinistov na vzhodnih mejah države. Vojaški tožilec major Vinko Crnošija je napovedal za vse obtožene strogo kazen in mnogi so pričakovali celo smrtne obsodbe. Vsi obtoženci so ponižno priznali svojo krivdo. Vojaško sodišče ni nikogar obsodilo na smrt, ampak je bilo vseh šest obtožencev skupaj obsojenih na več kot šestdeset let strogega zapora z obveznim odvzemom državljanskih pravic. 

Foto: Wikipedia