Verski pouk v šoli

Verski pouk v sodobni šoli lahko odigra zelo pomembno vlogo znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema v pluralni in medkulturni družbi, saj s poznavanjem verskih vsebin širi intelektualno in vrednostno obzorje posameznika in ga spodbuja k prizadevanju za medsebojno spoštovanje in dialog v družbi. Udeleženci simpozija smo ob sklepu izrazili skupno željo, da bi se razpravljanje o verskem pouku v Sloveniji v prihodnje odvijalo na strokovni ravni in ne na ideološki ravni. Upamo, da bo ta zbornik spodbudil pozitivni premik v tej smeri.

Na simpoziju je prišlo jasno do izraza, da je položaj verskega pouka v Sloveniji zelo specifičen. Z zadnjo šolsko reformo je bil zasnovan predmet Verstva in etika, ki ga lahko učenci izberejo v zadnjem triletju osnovne šole. Po dobrem desetletju lahko ugotovimo, da predmet ni zaživel, saj ga izbere le peščica osnovnošolcev. Tako ostaja Slovenija tudi danes ena redkih evropskih držav, kjer verski pouk ni del rednega šolskega programa. Specifični položaj Slovenije potrjujejo tudi mednarodne raziskave. Na naslovnici publikacije »Interreligious and Values Education in Europe«, ki ga je izdal Comenius-Institut v Münstru (Nemčija), so prikazane evropske države, kjer ni nobene oblike verskega pouka v javnih šolah. Poleg Slovenije so to samo še Albanija, Francija, Belorusija in Makedonija. Letos se je začel uvajati tudi v Rusiji. Kot bo povedal kolega mag. Gregor Celestina, tudi v laični Franciji po letu 2001 razmišljajo o novi interpretaciji njihovega koncepta laïcité, ki bo vključeval tudi poznavanje religij in religioznosti. V Franciji razprava o verskih vsebinah v šoli ni tabu.

dr. Roman Globokar na tiskovni konferenci ob predstavitvi zbornika Verski pouk v slovenskih šolah.