Velikega pomena je močan razvojni center v podjetju

Na Industrijskem forumu IRT 2010, ki je potekal med 7. in 8. junijem v Portorožu, se je slovenska industrija s svojimi razvojnimi centri predstavila strokovni in širši javnosti s predstavitvijo rezultatov inovacij, razvoja in tehnologij. Forum sta podprla Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Ministrstvo za gospodarstvo. Podeljeno je bilo prestižno priznanje TARAS za najuspešnejše sodelovanje znanstvenoraziskovalnega okolja in gospodarstva na področju inoviranja, razvoja in tehnologij.

Kako pospešiti razvoj v podjetjih?

Po besedah Tomaža Savška, pomočnika generalnega direktorja TPV in predsednika združenja Razvojna iniciativa Slovenije (RIS), »je za razvoj in proizvodnjo proizvodov z visoko dodano vrednostjo, velikega pomena močan razvojni center znotraj podjetja. Obenem pa je potrebno znotraj podjetja jasno razumevati pojem razvojnega dela. Seveda je za uspeh potrebno vzpostaviti kakovostno sodelovanje podjetja z znanstveno sfero, ki mora temeljiti na rezultatih, ki se odražajo na trgu.

Vsekakor bi to vlogo morala bolj intenzivno odigrati tudi vlada in sicer s svojo davčno politiko in drugačnim financiranjem znanstvenih inštitucij.« Prav s tem namenom je bilo ustanovljeno združenje RIS, ki združuje direktorje različnih razvojnih in inovativnih politik pod kratico RIS Razvojna iniciativa Slovenije. Namen združenja je oblikovati skupna stališča do razvojne in inovacijske politike v Sloveniji, obenem pa skupaj z Gospodarsko Zbornico Slovenije sodelovati pri pripravi državnih strateških razvojnih programov in dokumentov, predlogov zakonskih sprememb, ter oblikovanje aktivnosti, ki bodo pripomogla k dvigu razvojne kulture v Sloveniji.

Po besedah Tomaža Jurjeviča Indira FLIS, »je temeljni in ključni uspeh podjetja skrit v človeških virih. Če hočemo biti odlični v svojem delovanju, je potrebno doseči, da si vsak zaposleni v podjetju, kot tudi vsak udeleženec v procesih, želi biti odličen v svojem delovanju.«

Prvič podjeljen Taras

Tokrat pa je bil tudi prvič na Industrijskem forumu IRT 2010 podeljen kipec TARAS. Priznanje je namenjeno spodbujanju sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in skupinami ter razvojnimi skupinami v industriji in gospodarstvu. Izvršni odbor za priznanje TARAS je na podlagi ocene strokovne komisije izbral najboljšo prijavo ter v imenu organizatorja Industrijskega foruma IRT in izdajatelja revije IRT3000 podelil priznanje TARAS podjetju Domel in programski skupini Sistemi in vodenje Instituta Jožef Stefan za uspešno sodelovanje pri razvoju Sistema za avtomatsko končno kontrolo elektromotorjev za sesalnike.

Foto: Stane Jakelj