Komunicirali s pacientom v vegetativnem stanju

Ali je pacient v vegetativnem stanju je zelo težko natančno diagnosticirati. Blizu 40% diagnoz je napačnih.

V New England Jurnal of Medicine je objavljen  članek v katerem raziskovalci iz Velike Britanije (Cambridge) in Belgije (Liege) poročajo, da so s pacientom ki, že dalj časa ni kazal znakov zavedanja vzpostavili komunikacijo s pomočjo funkcionalne magnetne resonance, ki pokaže aktivnost določenih delov možganov.

Pacienta, ki se ni zavedal so učili, da naj si če želi odgovoriti pritrdilno zamišlja da igra tenis, če pa želi zanikati naj si zamišlja domačo hišo. Kakšno aktivnost možganov  sprožijo določene predstave so standardizirali z opazovanjem zdravih ljudi.  Pacient je pravilno odgovoril na pet izmed šestih vprašanj. Raziskovalci pravilnih odgovorov niso poznali v naprej in so jih šele kasneje preverili s pacientovo materjo.

Izsledki raziskave so prelomni za spoznavno in nevrološko znanost, saj postavljajo nove kriterije po katerih se opredeli ali je človek pri zavesti.