Vatikanska banka v 2015 s 16 milijoni evrov dobička in nadaljevanjem sanacije

vatikanska bankaVatikanska Ustanova za verske zadeve (IOR) je lani poslovala pozitivno in ustvarila dobiček v višini 16,1 milijona evrov, kot je razvidno iz danes izdanega letnega poročila 2015. Lani se je prav tako zaključilo zapiranje računov, sprejeti pa so bili tudi določeni ukrepi za uskladitev z mednarodnimi standardi.

V letnem poročilu IOR-ja za leto 2015 najprej spomnijo na obisk papeža Frančiška, ki se je 24. novembra lani osebno napotil na to vatikansko ustanovo, zadolženo za urejanje finančnih dejavnosti Svetega sedeža in Vatikana. Takrat je posebej poudaril »spoštovanje etičnih načel, ki so brezpogojna za Cerkev, Sveti sedež in papeža«. Izpostavil je tudi, da mora IOR »svoje dejavnosti postaviti na načela, ki so kompatibilna z moralnimi standardi, dosledno učinkovitostjo in praksami, ki spoštujejo specifično naravo IOR-ja«, pri tem pa je treba uskladiti »operativno učinkovitost in osnovno pastoralno naravo vseh dejavnosti«.

Poslovni rezultat IOR-ja v letu 2015 je znašal 42,8 milijona evrov, medtem jo je leta 2014 bil 104,5 milijona evrov. Podatek kaže na pozitivno strategijo investicij, ki so jo začeli izvajati leta 2014, kot je izpostavljeno v poročilu. Tak rezultat je bil dosežen kljub negotovostim na finančnem trgu, ki se jih je še posebej zaznalo v drugem semestru 2015. Premoženje IOR-ja je 31. decembra 2015 znašalo 654 milijonov.

Lani se je zaključil tudi postopek sanacije računov – med junijem 2013 in decembrom 2015 so jih zaprli 4935. Trenutno IOR posluje s 14.801 stranko. Gre za zastopnike Svetega sedeža in z njim povezane ustanove, redovne skupnosti in druge katoliške ustanove, člane klera, zaposlene pri Svetem sedežu in za osebe, akreditirane pri diplomatskem zboru. 75 odstotkov strank ima sedež v Italiji in Vatikanu, 15 odstotkov v Evropi, 10 odstotkov pa drugod po svetu. Informiranje in komunikacija s strankami sta se povečali in izboljšali, več kot 1500 strank se je udeležilo enega od seminarjev, ki je bil zanje organiziran na sedežu IOR-ja, je zapisano v poročilu.

Iz poročila je prav tako razvidno, da so lani bili izvedeni določeni koraki za uskladitev dejavnosti IOR-ja z mednarodnimi standardi in pravilniki. Posebej je izpostavljen Pravilnik št. 1 vatikanskega urada za finančno informiranje (AIF). Lani so bili podpisani mednarodni davčni sporazumi, da bi se tako okrepilo transparentnost. Sprejete so bile določene odločitve za izboljšanje vodenja ustanove – v ta namen sta bili ustanovljeni dve komisiji. Imenovani so bili novi generalni direktor Gian Franco Mammì, pomočnik direktorja Giulio Mattietti ter dva nova člana zbora revizorjev (Giovanni Barbara in Luca Del Pico).

Vir: Radio Vatikan.