Vaški vrt v Smledniku bujno cveti in raste ter združuje ljudi

V Vaškem vrtu raste več kot sto vrst rastlin, tako zdravilnih, sadnih kot medovitih. (Foto: Janez Strojan)

Skupnostni vrt – Vaški vrt v Smledniku je bil urejen in zasajen ob 900. obletnici prve pisne omembe Smlednika in Hraš leta 2018. Od takrat naprej je vsako leto nekaj akcij, ki se jih udeleži več krajanov in članov Društva za ustno zgodovino, pridružijo pa se tudi drugi krajani – ne samo Smlednika, ampak tudi drugih vasi v krajevni skupnosti.

Vaški vrt cveti, je lepo oplet in privablja obiskovalce, saj članice društva skrbijo za promocijo

Vaški vrt je deležen učinkovite promocije, saj je o njem pisalo kar nekaj medijev, prav tako pa so članice društva za ustno zgodovino dejavne na družbenih omrežjih. Ogledat si ga pride marsikateri kolesar in popotnik, rade prihajajo skupine šolarjev, saj so članice društva pripravile zanimiv program vodenja po vrtu, prav tako pa si ga ogledajo naključni obiskovalci Smlednika.

Na ta način so vrt kot primer dobre prakse opazili tudi pri Centru Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) v Sloveniji. S tem bo Vaški vrt prvič opažen tudi na mednarodni ravni, pri nas pa bomo lahko prek gradiva in akcij SMOTIES lahko videli, kaj delajo drugod po Evropi. Ustvarjalna Evropa je nadnacionalni program Evropske zveze, ki se izvaja v obdobju 2021–2027 in je pravzaprav edini instrument Evropske zveze, namenjen podpori evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Spodbuja kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino in konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Za kaj si prizadeva Ustvarjalna Evropa?

Ustvarjalna Evropa bo vlagala v ukrepe, ki krepijo kulturno raznolikost ter se odzivajo na potrebe in izzive kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Novosti bodo prispevale k okrevanju teh sektorjev, saj bodo spodbudile njihova prizadevanja, da postanejo bolj digitalizirani, zeleni, odpornejši in vključujoči. Program ima dva glavna cilja, poleg tega pa še nekaj splošnih in specifičnih. Glavna cilja sta: 1. zaščita, razvoj in spodbujanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter dediščine; 2. povečanje konkurenčnosti in gospodarskega potenciala kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti avdiovizualnega sektorje.
Ustvarjalno Evropo 2021–2027 sestavljajo trije programski sklopi:
– podprogram MEDIA za filmski in avdiovizualni sektor;
– podprogram Kultura za druga kulturno-umetniška področja, npr. uprizoritvene umetnosti, vizualne in intermedijske umetnosti, kulturno dediščino, knjige, arhitekturo, oblikovanje itd.;
– Medsektorski sklop, ki vključuje tudi sektor novičarskih medijev.

Komu je namenjen program in kdo lahko sodeluje?

Program je namenjen vsem kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, ki v svojo dejavnost vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje in ohranjanje dobrin in storitev in ki vsebujejo kulturno, umetniško in druge načine ustvarjalnega izražanja, in povezane dejavnosti. V programu pa lahko sodelujejo izvajalci (pravne osebe), ki so dejavni v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih s sedežem v državi, ki sodeluje v programu. To pa so lahko države članice EZ, določene tretje države ali regije in mednarodne organizacije, kot Unesco, Svet Evrope, OECD, WIPO.
Program s političnega, institucionalnega in proračunskega vidika upravljata Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo (DG EAC) in Generalni direktorat za komunikacijska omrežja (DG CONNECT), imata pa tudi komunikacijsko in strateško-ocenjevalno vlogo. Rezultati in opisi že izvedenih projektov so predstavljeni na Platformi projektnih rezultatov Ustvarjalna Evropa.

Tradicija flančnikov in izmenjave sadik in znanja se nadaljuje

Ker je vrt nastal kot obuditev tradicije flančnikov izpred leta 1953, ko so zgradili jez na Savi pri Medvodah in je nastalo akumulacijsko jezero, Društvo za ustno zgodovino vsako leto prireja Flancanje, kjer lahko vsakdo prinese sadike, ki jih je vzgojil, a jih ima preveč, odnese pa kako drugo, ki jo bo posadil. Ta dogodek je bil običajno na soboto sredi maja, letos in lani, ko je bila na pohodu pandemija, pa je bilo raztegnjeno na ves teden, da ni bilo toliko ljudi hkrati skupaj.
Pri urejanju Vaškega vrta sodeluje ljubiteljska floristka, tudi krasilka župnijske cerkve Albina Bizjak, ki poleg tega, da pride plet na vrt, jeseni, pozimi in zgodaj spomladi za vrt naredi posebne aranžmaje: pozimi božičnega, spomladi pa velikonočni aranžma.