Prostovoljstvo pomaga skupnosti k trdnejši medsebojni povezanosti

Večkrat na leto se zbere več prostovoljk: spomladi k pletju, že poleti in zlasti jeseni pa tudi k pobiranju pridelkov.

Mladinski svet Slovenije vsako leto podeljuje priznanja naj prostovoljec, in sicer za posamezne prostovoljce v treh starostnih kategorijah in za kolektivno prostovoljno delo. Med dobitniki priznanja za kolektivno prostovoljno delo je letos tudi Društvo Slovenski center za ustno zgodovino za Vaški vrt, ki so ga spomladi 2018 uredili v Smledniku na bregu pod nekdanjimi gospodarskimi poslopji župnišča. Zemljišče je župnija odstopila v uporabo.

Ideja za delo v dobro skupnosti

Ideja o ureditvi vaškega vrta je v društvu vzniknila spomladi 2016; želeli so namreč nekako nadaljevati tradicijo flančnikov izpred leta 1953, ko jih je zaradi zgraditve HE Medvode zalila Sava. Flančniki so bili gredice na savskem bregu, kjer so vaščani zaradi ugodne klime lahko zgodaj posejali zelenjavo in potem med seboj izmenjevali sadike. To tradicijo nadaljuje prireditev z naslovom Flancanje, ki jo društvo prireja že od leta 2004 in jo vsako leto popestrijo druga osrednja tema in nastopi ljubiteljskih kulturnih skupin, toda to je dogodek enkrat na leto.Vaški vrt pa nas lahko vsak dan opominja na vrednote, kot so veselje, zdravje, povezanost z naravo, sodelovanje in ki pomagajo skupnosti do boljšega življenja in trdnejše medsebojne povezanosti.

Podprli so ga tako posamezniki kot organizacije

Projekt so poleg župnije Smlednik podprli tudi KS Smlednik, KUD Smlednik, TD Smlednik, vse vzgojno-izobraževalni zavodi in seveda Občina Medvode. Pri urejanju zemljišča je sodelovalo tudi zelo veliko posameznikov, ki so skupaj opravili približno šeststo ur fizičnega dela, približno 250 ur dela je bilo treba za organizacijo, tudi več kot dvesto rastlin, ki so jih zasadili, je bilo podarjenih. »V začetni fazi je bilo kar nekaj grobih del za preoblikovanje zemljišča in izdelavo podpornih zidov in teras. Zaradi naklona in ločitve od cestnih površin, na katere meji, smo zemljišče terasirali, pri tem pa smo uporabili skoraj izključno naravne materiale.

Zasaditve se je udeležilo veliko ljudi

Zasaditev vrta 30. aprila 2018 je bila prav poseben dogodek. Udeležilo se je je 27 prostovoljcev in prostovoljk, nekaj tudi iz drugih krajev. Najmlajša je bila stara pet let, najstarejša pa 78, in prav vsak je imel dragoceno vlogo. Vzdušje je bilo delovno, v zraku je bilo vznemirjenje, proti koncu akcije pa radost ob pogledu na ustvarjeno. Vrt je bil v enem dnevu po vnaprej pripravljenem načrtu zasajen z več kot stotimi vrstami zelišč in drugih zanimivih kulturnih rastlin (jagodičevja, žit, zelenjave …), od katerih so prav vse podarili krajani. Zabeležili smo, da so prišle s 26 vrtov iz vseh petih vasi KS Smlednik. Očitno je bilo tudi, kako pomembno vlogo je v zadnjih petnajstih letih odigralo Flancanje pri ohranjanju bogastva kulturnih rastlin, ki ga gojimo v naših krajih.

Škrlatna monarda

Škrlatna monarda

Marsikatera rastlina je namreč prišla na vaški vrt od gospodinje, ki je flanco dobila prav na enem od preteklih Flancanj. Lep primer je škrlatna monarda, manj znana zdravilna rastlina, ki je z velikimi rdečimi cvetovi tudi lep okras in odlična paša za čebele. Ena od krajank jo je pred leti dobila na Flancanju. Takrat ni niti vedela, kako se imenuje, le posadila jo je na svojem vrtu. Seveda ne vemo, kdo jo je pred leti prinesel na izmenjavo, je pa omenjena gospa edina za vaški vrt podarila sadike škrlatne monarde, ki jo sedaj lahko spozna vsak,« je v članku o Vaškem vrtu v zborniku ob devetstoti obletnici prve pisne omembe Smlednika in Hraš z naslovom Če spoštujemo preteklost, bo svetla naša prihodnost, zapisala Urška Sešek, poleg Andreje Burja Čerin gonilna sila vsega v zvezi z vrtom.

Fotografije: Arhiv Društva Slovenski center za ustno zgodovino