Vabilo: Slovenščina v Sloveniji

institut nove revijeV okviru tematskih razprav Sedanjost za prihodnost Vas vabimo na razpravo Slovenščina v Sloveniji. Tematska razprava bo v četrtek, 30. junija 2016, ob 18. uri, v Central Hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana.

Vlada je v zakonodajni postopek vložila Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu, ki v 8. členu pod drugačnimi pogoji kot doslej predvideva uvajanje tujih učnih jezikov (tj. angleščine) pri izvajanju visokošolskih programov v Sloveniji. Na predlog so se kritično odzvali številni ustvarjalci, raziskovalci in izobraževalci. Odprta je že doslej široko podprta javna peticija Slavističnega društva Slovenije (zbranih že preko 8000 podpisov). Relevantne ugovore glede socialno-ekonomskih učinkov tega člena in celotne novele je podal tudi Visokošolski sindikat Slovenije.

Ta okoliščina, dodatno spodbujena s petindvajsetletnico osamosvojitve Republike Slovenije, sproža načelno vprašanje, kje in do kod smo s slovenščino v Sloveniji, in mar ni malo čudno, da se slovenščino razglasi za poglavitno oviro razvoja slovenskega šolstva ter ključno dejavnico gospodarske zaostalosti, če le pomislimo na vzorčne primere nič kaj vzorne slovenske družbeno-ekonomske tranzicije.

Zavzemanje za kar najbolj širok pretok znanj, kakor tudi za večjezikovno znanstveno komunikacijo v visokošolskem in raziskovalnem prostoru, je več kot dobrodošlo, vendar ne za ceno, da hkrati s tem odslovimo slovenščino.

O tej problematiki bodo spregovorili:
prof. dr. Andreja Žele, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, ZRC SAZU, predsednica Slavističnega društva Slovenije,
prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor Univerze v Mariboru,
doc. dr. Zoran Božič, Univerza v Novi Gorici, predsednik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport Državnega sveta,
prof. dr. Marko Marinčič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije.

Pogovor bo vodil prof. dr. Dean Komel, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko.

Vabljeni.