Vabilo: Razprava Novi razred danes

dzilas novi razredInštitut Nove revije, zavod za humanistiko, bo v kavarni Nebotičnik v Ljubljani organiziral serijo strokovnih interdisciplinarnih tematskih razprav na temo Sedanjost za prihodnost.

Naše aktualno družbeno in individualno stanje obremenjuje poglabljanje zdaj že šest let trajajoče krize z vrsto nerazrešenih gospodarskih, socialnih, kulturnih, izobrazbenih, političnih, zgodovinskih ter razvojnih in humanizacijskih dilem. Ta vprašanja zahtevajo tehten strokovni premislek, ki ga ne smemo podrejati ozkim interesom aktualne politične (ne)moči in (neje)volji populističnega politikantstva. Prav te interese namreč spremlja zdaj že bolj ali manj očitna nezainteresiranost za to, kar nas dejansko zadeva in prizadeva. Tako je potrebni analitični razmislek še vedno odrinjen na rob našega zavedanja, namesto njega pa imamo opraviti z ideološkimi, partitokracijskimi, oligarhičnimi in privatističnimi interesi, ki so pogosto zakrinkani z »nastopanjem v korist javnega dobra«, ki zamegljuje pravo sliko problemov, s katerimi se srečuje naša družba. Dejstvo je, da politika in njena omrežja v vsem tem času niso podali ustreznih okvirov za celovito in razčlenjeno analizo vzrokov krize, kakor tudi ne priprave razvojnih, konkurenčnih načrtov izhodov iz krize.

Prvi večer tematskih razprav, ki bo v torek, 14. oktobra 2014, ob 18. uri, v kavarni Nebotičnik, Štefanova 1, v Ljubljani, bomo namenili temi Novi razred danes.

Zakaj je knjiga Novi razred, ki jo je Milovan Đilas izdal pred 57 leti, še vedno aktualna v slovenskem prostoru? O tem bodo razpravljali:

  • dr. Gorazd Bajc,
  • dr. Aleš Maver,
  • dr. Bernard Nežmah,
  • Tomaž Ivešić.

Na prihodnjih tematskih razpravah, ki jih načrtujemo v oktobru in novembru, bomo govorili o naslednjih temah:

  • slovenska konkurenčnost glede na zadnje poročilo Svetovnega ekonomskega foruma,
  • Evropa in kritični humanizem,
  • slovenski raziskovalni in razvojni potenciali za prihodnost,
  • javna služba v izvedbi zasebnega in javnega sektorja.

Pripis uredništva: Knjigo Novi razred lahko naročite na povezavi.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.