Ustanovitev stiškega samostana

Znameniti oglejski patriarh Peregrin je 24. septembra 1132 leta izdal ustanovno listino, s katero je ustanovil cistercijanski samostan v Stični. Samostan je bil ves srednji vek versko, gospodarsko in kulturno središče

Celotne Dolenjske. Starodavna cistercija, ki ima čudovito romansko cerkev, je tako najstarejši slovenski samostan. Beli menihi, tako so jih namreč imenovali ljudje, še danes živijo po načelih svojega ustanovitelja Sv. Bernarda, ki je reformiral Benediktince. Trapisti, ki so pred drugo svetovno vojno živeli v Brestanici(Reihenburgu)in proizvajali znamenito čokolado in sir pa so živeli še bolj strogo od Cistercijanov. Samostan Stična je deloval vse do leta 1784, ko ga je avstrijski cesar Jožef II. razpustil, tako kot mnoge druge kontemplativne ustanove na Kranjskem.

Foto: Wikipedia