Uredniška politika in standardi

Sodelavci Časnika delajo v duhu profesionalnega novinarstva. Zanj sta značilni usmerjenost k skupnemu dobremu in spodbujanje razumnega javnega diskurza. K temeljnim vrednotam sodobnega novinarstva in blogerstva spadajo:
– temeljitost v iskanju in podajanju resnice,
– spoštovanje zasebnosti in človekovega dostojanstva,
– zavračanje vsakršne diskriminacije in senzacionalizma,
– domneva nedolžnosti ljudi in organizacij, ki so predmet medijske pozornosti,
– obramba in zagovarjanje svobode tiska in pravic avtorjev.

Vrednote profesionalnega novinarstva so podrobneje razčlenjene v številnih novinarskih kodeksih, med drugim v Etičnem kodeksu Ameriškega Združenja poklicnih novinarjev in Etičnem kodeksu Društva novinarjev Slovenije.

Uredništvo po svoji avtonomni presoji objavlja prispevke v skladu s programsko zasnovo Časnika in z omenjenimi vrednotami. Objava prispevka samo po sebi ne pomeni, da se uredništvo strinja z avtorjevimi stališči, ampak le, da po njegovi presoji besedilo prispeva k obveščenosti in javnemu diskurzu, da ni žaljivo in da ne krši legitimnih pravic posameznika ali skupnosti.

Anonimnih prispevkov ne objavljamo. Uredništvo razume in spoštuje željo določenih avtorjev, ki se ne želijo identificirati, in jim lahko dodeli stalen psevdonim.

Časnik se trudi za kulturo javnega diskurza in bo po potrebi moderiral komentarje bralcev. Avtorji in bralci z ustreznimi privilegiji imajo možnost, da neposredno vpisujejo komentarje. Komentarje tistih, ki jim uredništvo ni dodelilo teh privilegijev oziroma jim jih je začasno odvzelo, mora pred objavo odobriti eden od urednikov.

Časnik si pridržuje pravico, da brez opozorila odstrani komentarje, ki so žaljivi, ki nadlegujejo sogovornike ali kršijo njihove legitimne pravice in dobrobit skupnosti. Kdor krši standarde primernega vedenja, izgubi privilegij neposrednega vpisovanja komentarjev.

Priporočeno branje o etiki novinarstva in medijev

Poynter.org – Truth and trust in media

OSCE (Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi) – The media self-regulation guidebook

Socialna akademija – Backpack Journalism (3 in 4 poglavje)

BBC – Moderiranje komentarjev

Komentiraj