Učiti se, učiti se, učiti se, … vse življenje

Naslednji teden je Teden vseživljenjskega učenja (TVU 2010), ki ga v koordinaciji Andragoškega centra Slovenije pripravlja na stotine izobraževalnih ustanov, skupin in posameznikov. Uveljavil se je kot vseslovenska prireditev, ki povezuje izvajalce izobraževanja in učenja ter udeležence vseh generacij, s tem pa omogoča uveljavljanje koncepta in prakse vseživljenjskega učenja v naši družbi.

TVU 2010 bo vključeval prireditve, ki bodo izpeljane v uradnem terminu od 17. do 23. maja 2010 in razširjenem terminu od 1. maja do 30. junija 2010. Pripravljenih bo preko 3100 dogodkov.

Poudarka letošnjega jubilejnega 15. tedna bosta:

  1. Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti, namenjeno ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o tej problematiki, spreminjanju miselnosti in vedenja ter iskanju novih rešitev, seznanjanju najbolj ranljivih skupin z možnostmi za premostitev in izhod iz stisk ter večanju pomena in razvijanju različnih oblik solidarnosti in prostovoljstva;
  2. Mednarodno leto biotske pestrosti in bo rdeča nit letošnjega nacionalnega odprtja TVU.

Prireditve TVU 2010 niso vezane samo na dve osrednji, pač pa povezujejo tudi druge teme, opredeljene za posamezen dan v uradnem terminu TVU.

Kje se boste pa vi zobraževali?

Za vašo regijo, kraj, področje ali priljubljenega izvajalca, lahko v koledarju prireditev poiščete prireditve in se prijavite konkretnemu izvajalcu. Prijava je potrebna, vendar so vsi dogodki brezplačni.

Koledar prireditev

Tule najdete še stran, kjer enostavno najdete svoje izobraževanje.

Na Časniku smo prepričani, da se za vsakega najde nekaj. Kot je videti se znanja veliko “valja” naokoli. Pobrati ga je treba, uporabiti in prodati. Veliko novih znanj vam želimo.