Trije evropski projekti kot podpora pri uvajanju inovativnih metod v (ob)šolsko delo GCC

YESSS je v sklepni fazi in v partnerski mreži, ki obsega National management school in 32. gimnazijo sv. Kliment Ohridski iz Sofije (Bolgarija), Gimnazijo Kruševac (Srbija) in Meram Anadolu Lisesi Konya (Turčija), zaključujejo pripravo spletnega priročnika za šole in učitelje. Slika je s srečanja v Sofiji. (Arhiv GCC)

Prihodnost je zdaj! je geslo 110. šolskega leta na Gimnaziji Celje – Center (GCC), ki se pospešeno pripravlja na dogodek Naših 110, veliko druženje generacij ob visokem jubileju šole, ki bo v petek, 14. oktobra, ob 19. uri v športni dvorani GCC. Gre za enega izmed številnih projektov, ki jih vodijo sedanji in nekdanji dijaki, povezani pod okriljem društva alumnov GCC in aktivnosti, ki potekajo v okviru projekta GCCStartUp, s katerim šola stopa v korak s potrebami življenja v 21. stoletju. S tem tudi krepijo podjetnostne kompetence, kot so številne mehke veščine, med katerimi izstopajo zlasti komunikacija, ustvarjalnost, kritično mišljenje, timsko delo in podjetnost.

Poleg kurikularnih procesov si dijaki pridobivajo tudi spretnosti za podpro pri postavljanju ciljev

V podporo prizadevanjem, da bi se kurikularni procesi pa tudi izvajanje več kot 70 obšolskih dejavnosti ob akademskem znanju osredinili tudi na spretnosti, ki bi mladim dale trdno podporo pri postavljanju kariernih (in življenjskih) ciljev, na GCC vodijo kar tri mednarodne projekte pod okriljem programa Erasmus +. YESSS (Young Entrepreneurs at Secondary Schools – mladi podjetniki v srednjih šolah, op. p.), MAKE SENSKE (družbena odgovornost in mehke veščine) ter PROTECT (učenje s pomočjo izvirnih učnih situacij EduLarp – Educational Live-Action Role Play), ravno pa oddajajo tudi prijavo za nov projekt, imenovan CAREER ITINERARY. V okviru sheme ESS pa se na GCC in drugih 85 šolah po Sloveniji zaključuje večletni ESS-projekt MUNERA 3 za nadaljnja izobraževanja zaposlenih, kjer je GCC nastopala v vlogi šole koordinatorice.

Srečanje projekta MAKE SENSE za urjenje v mehkih veščinah je bilo v Romuniji. (Arhiv GCC)

YESSS je v sklepni fazi in v partnerski mreži, ki obsega National management school in 32. gimnazijo sv. Kliment Ohridski iz Sofije (Bolgarija), Gimnazijo Kruševac (Srbija) in Meram Anadolu Lisesi Konya (Turčija), zaključujejo pripravo spletnega priročnika za šole in učitelje, ki ga bodo javnosti predstavili na multiplikacijskem dogodku 21. oktobra. Zadnje srečanje partnerjev je potekalo konec septembra v Sofiji. Projekt MAKE SENSE prav tako prehaja v zadnjo fazo z vzpostavitvijo spletne platforme s številnimi aktivnostmi, ki spodbujajo motivacijo mladih za pripravo družbeno odgovornih projektov, s katerimi neposredno posegajo v šolsko in lokalno okolje.

V Rimu začenjajo projekt PROTECT, kjer tudi sodeluje GCC

Srečanje partnerjev (EuLAB iz Rima in Fondazione Mona Lisa, Italija, Ovidijev licej iz Konstance, Romunija, GEMS IN in Malone College iz Belfasta, S. Irska) je 29. in 30. septembra potekalo v Celju, kjer so v okviru dneva raziskovanja 30. septembra pripravili tudi multiplikacijski dogodek projekta v Osrednji knjižnici Celje. PROTECT pa se pravzaprav začenja in srečanje v Rimu 6. in 7. oktobra bodo partnerji (italijansko podjetje Antares, Politehnična univerza iz romunske Bukarešte, inštituta Curva Polar in Neotalentway iz Španije in dve šoli – Convitto Colletta Avellino iz Italije ter GCC) namenili predstavitvi konkretnih idej ter dogovoru glede izmenjav dijakov in učiteljev, ki bodo sodelovali v projektu. Na GCC želijo s projektom pripraviti konkretno nadgradnjo in digitalno posodobitev sobe pobega v kletnih prostorih šole.

GCC gosti srečanja in odhaja na tuje

Tudi sicer so jesenski dnevi na GCC zelo mednarodno obarvani. Med 28. septembrom in 4. oktobrom se je na šoli mudila skupina romunskih dijakov in učiteljev, od 4. do 8. oktobra gostijo kolege z Gimnazije Kruševac, dve delegaciji z GCC pa sta se mudili v tujini (ena na srečanju projekta DEPEND v Čakovcu na Hrvaškem, druga v avstrijskem Weizu). 6. in 7. oktobra bo na šoli potekalo pripravljalno srečanje za nov projekt Erasmus + na temo trajnostnega razvoja in odgovornega potrošništva, 6. oktobra pa v sodelovanju z Nacionalnim uradom MEPI, Osrednjo knjižnico Celje in Veleposlaništvom Velike Britanije in S. Irske pripravljajo tudi britanski dan s srečanji za gospodarstvenike in šole, ki želijo vstopiti v program MEPI, ter odprtjem razstave Kraljica v Sloveniji. 13. oktobra pa sodelujejo pri pripravi dneva Erasmus + v Celju, ki ga organizira Aktiv ravnateljev srednjih šol celjske regije.