Tri izmenjave programa Erasmus + so uvedle mednarodno dogajanje na GCC

Dijaki programa predšolska vzgoja so ugotovili veliko podobnosti med slovenskimi in finskimi vrtci.

Gimnazija Celje – Center (GCC), ki z več kot tisoč dijaki in zaposlenimi sodi med največje šole na Celjskem, je ponosna nosilka akreditacij Erasmus + za splošno in poklicno-strokovno izobraževanje v programskem obdobju 2021–2027. Mednarodna dejavnost predstavlja pomemben del identitete te šole in ob možnostih, ki jih Evropska zveza ponuja šolstvu s programom Erasmus +, na GCC vodijo tudi projekt Srečevanja. Namenjen je spodbujanju medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva dijakov in učiteljev.
Dijaki se lahko učijo kitajščine kot tretjega tujega jezika, deluje tudi ena izmed petih Konfucijevih učilnic v naši državi. V tem šolskem letu bo na GCC poučevala tudi kitajska učiteljica Wang Shiqi. Za delo na področju internacionalizacije je GCC prejela tudi dve visoki nagradi: jabolko kakovosti nacionalne agencije CMEPIUS in nagrado Evropske komisije za inovativno poučevanje.

Mednarodno dogajanje v novem šolskem letu se je začelo že avgusta

Tudi v šolskem letu 2022/2023 na GCC napovedujejo pestro mednarodno dogajanje, ki se je začelo že avgusta. Med 14. in 20. avgustom sta se profesorici Marjana Turnšek in Tina Gorenšek udeležili mednarodnega srečanja učiteljev nemščine na Dunaju, od 21. in 28. avgusta pa sta profesorici Mateja Glušič Lenarčič in Doroteja Borovnik obiskali irsko prestolnico Dublin, kjer sta se udeležili seminarja na temo projektnega učenja in metode CLIL ter spoznavali irski šolski sistem.

27. avgusta je na dvotedensko prakso v vrtce na Finskem odpotovalo šest dijakinj in dijakov programa predšolska vzgoja. Tokrat so izbrali podeželske vrtce v finskem okraju, ki slovi po medu – Akaa. Četudi je finski šolski sistem je zgled večini sveta, je ena glavnih ugotovitev dijakov ta, da imamo v Sloveniji predšolsko vzgojo urejeno na enaki ravni. Izpostavili pa so individualno načrtovanje dela za vsakega otroka posebej, kamor so vključeni tudi starši in otrok, veliko gibanja na prostem s poudarkom na gozdni pedagogiki ter sproščeno vzdušje, ki je rezultat manjših skupin, prostornih igralnic ter večjega števila strokovnih delavcev na skupino.

GCC praznuje jubilej: stavba šole stoji že 110 let

V prvih dveh mesecih šolskega leta, ko GCC praznuje tudi visoki jubilej – 110-letnico mogočnega secesijskega poslopja šole, bodo dijaki in profesorji odpotovali še na mobilnosti na Islandijo, pa v Bolgarijo na sklepno srečanje partnerjev strateškega projekta YESSS, ki je namenjen spodbujanju podjetnosti v srednjih šolah in ga koordinirajo na GCC, pa na partnersko srečanje projekta PROTECT v Rim. Ta je namenjen uporabi metode Edularp v šolskem prostoru. Pripravljajo tudi dve septembrski dijaški mobilnosti v Estonijo in na Švedsko, na GCC pa bodo gostili tudi učitelje in dijake iz Poljske, Srbije in Romunije, v začetku oktobra pa tudi pripravljalni sestanek za nov strateški projekt na temo trajnostnega razvoja in zelenega prehoda, ki ga načrtujejo v sodelovanju s partnerskimi šolami iz Nemčije, Bolgarije, Španije in Srbije.