Teden gozdov 2010: Človek v gozdu gost

Teden gozdov je tradicionalna gozdarska prireditev, s katero vsako leto gozdarji javnosti predstavijo različne aktualne teme s področja gozdarstva.

Tema letošnjega Tedna gozdov je Prost vstop v gozdove, slogan pa Človek v gozdu gost. Slogan Človek v gozdu gost pomeni odgovorno obnašanje. Gostoljubnost gozda je velika, a ne neomejena. V gozdu smo zgolj gostje.

Gozd je naravni ekosistem v katerega moramo vstopati kot gostje tako lastniki kot nelastniki gozdov. Odgovorno ravnanje z gozdovi zahteva predpise in spoštovanje predpisov. Gospodarjenje z gozdovi za lastnike gozdov in rabo gozdov za nelastnike določata zakon in drugi predpisi ter načela gozdarske stroke, ki jih je treba poznati in spoštovati. Na te teme bomo v letošnjem Tednu gozdov še posebej opozarjali.

Prost vstop v gozdove, je kulturna in civilizacijska pridobitev. Hoja po gozdovih, rekreacija, nabiranje gob, plodov in zelišč, ki rastejo v gozdu, ter čebelarjenje so aktivnosti, ki bogatijo življenje prebivalcev Slovenije.

Na žalost pa se v gozdu pojavljajo tudi moteče dejavnosti, kot so vožnja s kolesi po brezpotjih, neprilagojena vožnja z motornimi sanmi, štirikolesniki in motorji po območjih gozdov, ki za to niso primerna, divji lov, pretirano nabiranje gob, pretirano trganje zelišč in plodov, odlaganje smeti.

Osrednja prireditev Tedna gozdov 2010, bo v sredo, 26. maja 2010, ob 10. uri v Josipdolu na Pohorju.

Vir: Spletna stran Zavoda za gozdove Slovenije

Foto: Aleš Čerin