T. Dominko, Radio Ognjišče: Občine in denar

O tem, koliko sredstev potrebujejo občine za to, da izpolnijo naloge, ki jim jih predpisuje zakonodaja, smo v minulih tednih veliko govorili. Pogajanja o tem, koliko sredstev bi jim namenili iz proračuna na enega občana, so bila dolga in precej naporna, v ponedeljek je državni zbor nato sprejel spremembo proračuna in določil višino povprečnine v znesku 519 evrov. Za občine je to premalo, a vendar je več, kot jim je bilo sprva zagotovljeno. Razlika v absolutnem znesku znaša kar 19 milijonov evrov.

O financiranju občin je ministra Borisa Koprivnikarja sinoči na seji parlamenta pobarala tudi poslanka NSi Iva Dimic. „Zaradi javnofinančnega stanja in varčevalnih ukrepov se višina povprečnine občinam v zadnjih letih stalno niža. Hkrati pa se celo povečuje število nalog in zlasti finančnih obveznosti, ki jih občinam nalaga država, pa čeprav so številne naloge tipična pristojnost države. Številne občine so se zato že znašle na robu preživetja.“

Ministra je nato spomnila, da je vlada ob nastopu svoje funkcije obljubila, da bo temeljito pregledala vse naloge občin in tiste naloge ali vsaj del nalog, ki ne sodijo v izvirno pristojnost občin, z zakoni prenesla nazaj v pristojnost države. Zanimalo jo je, ali so že pripravljene kakšne zakonske podlage za te namene? Minister Koprivnikar je pojasnil, da  pripravljajo strategijo razvoja lokalne samouprave, ki bo opredelila izhodišča za morebitno spremembo teh nalog. Minister poudarja, da je pri določanju nalog, ki se jih prenese na državo, pomembno načelo subsidiarnosti, „kar pomeni, da se vedno sprašujemo, ali lahko na občine, na lokalne skupnosti prenesemo naloge in pristojnosti tako, da bi bile opravljene čim bližje državljanom.“

Po navedbah ministra so naredili tudi analize, kako se izvajajo naloge v lokalnih skupnostih in ugotovili, da se dejansko naloge izvajajo dobro, v zelo veliki večini zelo kvalitetno. Sredstva za te naloge so določena v povprečnini. Ta je po novem določena pri 519-ih evrih. A minister Koprivnikar poudarja, da se morajo tudi lokalne skupnosti soočiti s finančno realnostjo, kar pomeni, da se naloge izvede v okviru relativno omejenih finančnih možnosti. Pri tem je podal tudi naslednjo oceno. „Še danes občine, meni se zdi to v redu, zmorejo plačevanje nalog nad tisto zakonsko obveznostjo, ki je nujno predpisana, zato ker ugotavljamo, da ravno pri pomoči na domu, ker ste omenila področje starejših, kjer je predpisana obveznost lokalne skupnosti 50% sofinanciranja, dosegamo to sofinanciranje nekje preko 70% na nivoju lokalnih skupnosti, pa tudi recimo pri plačevanju vrtcev in podobnih zadevah mislim, da smo na Ministrstvu za finance ugotovili, da je okoli 21 milijonov plačil več kot je tista stroga zakonska obveznost.“

Več lahko preberete na strani Radia Ognjišče.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.