Svet katoliških laikov Slovenije o družinskem zakoniku

V kolikor bo Družinski zakonik sprejet, bo razvrednotil družino in zakonsko zvezo ter omogočil, da bo na otrocih, posvojenih v istospolne skupnosti, izveden eksperiment. Zakonik bo prav tako potrdil še veliko drugih pomanjkljivih rešitev. Na področju rejništva ne bo odpravil velikega razkoraka med teorijo in prakso, na področju zunajzakonskih skupnosti pa bo še naprej omogočal veliko zlorab socialnih transferjev.

Nova družinska zakonodaja, ki ureja zakonska in družinska razmerja, bi po mnenju katoliških laikov morala podpirati in ščititi vlogo staršev, torej matere in očeta. To bi lahko dosegli z družini bolj naklonjeno zaposlitveno, stanovanjsko in davčno politiko ter s spoštovanjem ustavno zagotovljene pravice staršev do vzgoje otrok v skladu s svojim verskim in filozofskim prepričanjem. Država bi morala več pozornosti nameniti tudi vzgoji za odnose in starševstvo.

Več: Izjava članic Sveta katoliških laikov Slovenije pred zaključnim glasovanjem o Družinskem zakoniku v Državnem zboru