Stroški in nezaupanje zavirajo razvoj digitalnih tehnologij

Rezultati raziskave, ki jo je naročila Evropska komisija in je zajela 27 000 gospodinjstev po vsej Evropski uniji, kažejo, da Evropejci vse bolj uporabljajo digitalne tehnologije. Anketiranci so bili vprašani o uporabi interneta, telefona in televizije. Vse več Evropejcev se naroča na pakete s pavšalno pristojbino za širokopasovni dostop do interneta in digitalne televizije. Vse večja uporaba širokopasovnih povezav pomeni, da vedno več ljudi uporablja internet, 35 % uporabnikov pa obiskuje tudi spletne strani za socialno mreženje. Vendar so uporabniki  zaskrbljeni zaradi stroškov, kakovosti storitev, varnosti in spletne svobode.

Digitalna agenda v primežu nepoznavanja in visokih stroškov

Cilj digitalne agende je do leta 2020 vsem Evropejcem omogočiti hitrost povezave 30 Mbps ter zagotoviti, da bo vsaj polovica evropskih gospodinjstev do tedaj naročena na internet s hitrostjo nad 100Mbps. Za dosego tega cilja je Komisija pred nedavnim sprejela tridelni paket ukrepov za zagotovitev širokopasovnega dostopa.

Raziskava kaže, da 43 % gospodinjstev EU še vedno nima dostopa do interneta.  Skoraj petina anketiranih gospodinjstev je povedala, da doma nima spletnega dostopa zaradi visokih stroškov, povezanih z internetom. Veliko tistih, ki interneta doma ne uporabljajo, pravi, da jih internet ne zanima. Po mnenju Komisije bi moralo biti vsem državljanom EU omogočeno, da se naročijo na širokopasovni internet. Če bi bili seznanjeni z možnimi prednostmi uporabe interneta na domu (npr. v zvezi z inovativnimi storitvami ali z delom od doma), bi se najbrž več ljudi odločilo za nakup dostopa.

Nezaupanje v nove tehnologije

Pomemben faktor je nezaupanje v nove tehnologije. 84 % gospodinjstev si želi biti obveščenih v primeru izgube, kraje ali spremembe svojih osebnih podatkov. 45 % se jih boji, da bi bili njihovi osebni podatki zlorabljeni na spletnih straneh za socialno mreženje. Anketiranci, mlajši od 24 let, so glede tega manj zaskrbljeni kot tisti, starejši od 40 let. Ukrepi iz telekomunikacijskega paketa iz leta 2009, ki jih je treba izvesti do 26. maja 2011, vsebujejo več določb, ki ponudnike elektronskih komunikacijskih storitev zavezujejo, da nacionalni regulativni organ ali naročnike obvestijo o kršitvah v zvezi z osebnimi podatki. Komisija je pred kratkim predstavila ukrepe za okrepitev Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in ukrepe za boj proti spletnim napadom.

Porast uporabe socialnih omrežij

Več kot tretjina državljanov EU uporablja vsaj eno spletno stran za socialno mreženje. To velja tako za države z velikim številom internetnih naročnikov, kot je npr. Nizozemska, kot za tiste z manj naročniki (Latvija). 22 % gospodinjstev z dostopom do interneta uporablja svoj računalnik za glasovno klicanje po internetu. Gospodinjstva v najnovejših 12. državah članicah se dvakrat bolj nagibajo k uporabi te storitve kot gospodinjstva v ostalih 15. državah članicah.

Pridobili bomo vsi

Če razvoj interneta ogrožajo še (pre)visoke cene in nezaupanje, je cilj, ki je postavljen z digitalno agendo, postavljen zelo smelo. Od tega razvoja in ukrepov na tem področju bomo v končni fazi pridobili vsi. Naloga evropskih institucij je okrepiti konkurenco in tako znižati cene, kar bi verjetno spodbudilo več ljudi k odločitvi za nakup dostopa do interneta.

Povezava in foto do celotne raziskave se nahaja tukaj.

Foto: Evropska komisija