Stolica za slovenski jezik

Znano je, da se je pesnik Valentin Vodnik v začetku 19. stoletja zelo zavzemal za Francoze in njihovo priznavanje naravnih pravic narodov. S tem si je nakopal precejšnjo nenaklonjenost pri Avstrijcih. Zato ne čudi, da mu julija 1814 niso dovolili, da bi v Ljubljani ustanovili stolico za slovenski jezik. Ko se je na Dunaju zanj odločno zavzel Jernej Kopitar, so zadeve nekako stekle. Že jeseni tistega leta je Vodnikovo idejo najprej podprl rektor ljubljanskega liceja Matevž Ravnikar, ljubljanski škofijski ordinariat in ljubljanski gubernij, kateri je prošnjo s priporočilom poslal dvorni pisarni na Dunaj. Že oktobra naslednje leto je centralna organizacijska komisija cesarju predlagala, da naj prošnji ugodi. Tako je avstrijski cesar Franc I. 18. decembra 1815 na ljubljanskem liceju formalno pravno ustanovil stolico za slovenski jezik. Valentina Vodnika niso nikoli imenovali za predavatelja na liceju.

Foto: Wikipedia