Društvo slovenskih pisateljev

Začetki Društva slovenskih pisateljev  segajo v 19. stoletje. Prvo pobudo za društvo je dal leta 1862 Cegnar, ki je hotel ustanoviti slovensko literarno središče. Šest let pozneje je nekaj podobnega predlagal tudi Josip Jurčič. Šele na pobudo Davorina Trstenjaka je 52 prijavljencev 21. aprila 1872 ustanovilo v Ljubljani Društvo slovenskih pisateljev. Zaradi nasprotji med mlado in staro-Slovenci je društvo kmalu zamrlo. Obnavljati so ga začeli šele leta 1885 s prirejanjem zabavnih in vzgojnih predavanj in večerov v ljubljanski čitalnici. Namen društva je bil podpirati slovenske pisatelje s pomočjo članarine in darovi. Društvo je leta 1889 postavilo v Ljubljani spomenik prvemu slovenskemu pesniku Valentinu Vodniku. Leta 1915 je oblast prepovedala delovanje društva.

Foto: Wikipedia