Spoštovanje različnih: ZA spoštovanje in razumevanje, na referendumu PROTI

03 spostovanje razlicnihNovoustanovljena civilnodružbena pobuda Spoštovanje različnih se je javnosti predstavila na novinarski konferenci. Ključne poudarke pobude (za dobro otrok, za razumevanje istospolnih, za svobodo staršev) so predstavili:
– dr. Andreja Poljanec, žena in mati, zakonska in družinska terapevtka,
– mag. Mario Plešej, samska oseba z istospolno usmerjenostjo, izobraževalec,
– Štefan Kržišnik, mož in oče, sodelavec v družinski organizaciji.

Civilnodružbena pobuda združuje posameznike, ki si želijo drugačnega diskurza in bodo na ta način nastopali v javnosti, odprti pa so tudi za predloge s terena. Menijo, da se javnosti običajno dobro predstavi problematika dobrobiti otrok in svobode, v pobudi pa dodajo še eno dimenzijo, namreč razumevanje istospolno usmerjenih. Čeprav ne želijo idealizirati tradicionalne družine ali zavračati drugih oblik družine, verjamejo, da sta za otrokov razvoj zelo pomembna oče in mama. Preostali razlogi za nastanek pobude so predstavljeni na spletni strani pobude Spoštovanje različnih.

02 spostovanje razlicnihAndreja Poljanec, žena in mati, zakonska in družinska terapevtka, se je dotaknila predvsem temeljnih otrokovih potreb in pravic. V prvem delu predstavitve je omenila spoštljive in trajne odnose, saj so osnova za poln, zdrav in koherenten otrokov razvoj ljubeči, varni, iskreni, spoštljivi ter trajni odnosi.

Izpostavila je več vidikov:
– Gojiti zavedanje, da otroku pripada sočutje že pred spočetjem, sploh pa v prenatalnem obdobju.
– Za otroka sta pomembni telesna in čustvena pripadnost očetu in materi.
– Pomembna je povezanost z biološko mamo in očetom, posledično z njuno kulturo, medgeneracijskimi zgodbami in zgodovinskim spominom, ki ima velik pomen za razvoj posameznikove osebnosti.
– Prepoznavati sebe v temeljnih potrebah in edinstvenih talentih.
– Potrebno je zavrniti manipulacijo, zlorabe in zanemarjanja temeljnih, prej opisanih potreb.

Andreja Poljanec je opozorila na pomen materinstva in očetovstva. Prepričana je, da nam pripada, da pojma oče in mati ostaneta v zakonu kot temelj naravnega razvoja družine in posledično družbe. Očetovstvo se namreč najbolj nemoteno in polno razvija že od spočetja naprej v smeri občutka odgovornosti, varnosti in skrbi za otroka in njegovo mamo ter ponosa in veselja, da je lahko oče svojemu otroku. Prav tako se materinstvo najbolj nežno, ljubeče, srečno in občutljivo razvija vse od prvih trenutkov materinstva.

Očeta in mame ne more nadomestiti nihče. Otrok ima mamo in očeta zapisana v vsaki celici svojega telesa. Pripada prav njima in prav ob njiju se lahko razvija z najmanj omejitvami. Prav je, da jima v polnosti pripada tudi po zakonu! Do sedaj, pravi Poljanec, tudi še ni nobene dolgotrajne raziskave o razvoju otrok ob istospolnem zakonskem paru, ki bi pokazala, da se otroci enako dobro razvijajo v takšni zakonski zvezi, oz. ni potrjeno, da je za takšne otroke enako dobro poskrbljeno.

04 spostovanje razlicnihMario Plešej, samska oseba z istospolno usmerjenostjo, je v nastopu poudaril, da se v pobudi Spoštovanje različnih zavzemajo za spoštovanje istospolno usmerjenih oseb in za njihovo celostno vključitev v družbo, saj istospolno usmerjeni ljudje hrepenijo po varnosti in sprejetosti, tako kot vsi drugi.

Meni, da je pretvarjanje, da si nekaj, kar v resnici nisi, naporno in neiskreno, poleg tega s tem škoduješ sebi in sočloveku. V življenju se soočamo z omejitvami, ki jih s seboj prinaša drugačna spolna usmerjenost, a se tudi sam kot istospolno usmerjeni uči z omejitvami živeti.

Poudaril je, da se je pobudi Spoštovanje različnih pridružil zato, ker se ne strinja s tem, da reševanje tovrstnih vprašanj in problemov na politični ravni postane pretveza za nepremišljeno uvajanje radikalnih sprememb družinske zakonodaje. Tej zlorabi odločno nasprotuje.

Cilj pobude je, da bi posamezniki in širše skupnosti bolje razumele istospolno usmerjene ljudi in jih vključevale v svojo sredo. V ta namen želijo v pobudi krepiti dialog med raznimi skupnostmi in istospolnimi osebami, pri tem spoštovati njihovo različnost ter skupaj z njimi iskati primerne rešitve za njihov boljši položaj in sprejetost.

01 spostovanje razlicnihŠtefan Kržišnik, mož in oče, sodelavec v družinski organizaciji je izpostavil dve posebnosti pobude Spoštovanje različnih.

“Prva: Doslej sta bila na strani tistih, ki smo PROTI spremembam, večinoma izpostavljeni dve tematiki: najprej seveda »vprašanje pravic oziroma dobrobiti otrok«, posledično pa »vprašanje svobode v družbi, svobode govora in mišljenja«. Od tod izhajata tudi naši prvi gesli … prvo »za dobro otrok«, drugo »za svobodo staršev« … (pri vprašanju svobodo staršev pri vzgoji za moško oz. žensko identiteto in pripravo na zakonsko življenje).

Dodati želijo še tretjo dimenzijo, ki smo jo zajeli v tretje geslo: »za razumevanje istospolnih«. Mnogi ljudje namreč dojemajo, da je nasprotovanje polni izenačitvi zakonske in istospolne zveze (ali kakršnokoli druge zveze kombinacijo, ki jo odpira nova, zelo radikalna zakonodaja), tudi nasprotovanje istospolnim osebam. To nikakor ne drži … Vsi, ki smo se zbrali v pobudi, imamo pristne osebne odnose s HS osebami … Vsi smo si predvsem v zadnjih letih prizadevali približati se jim, jih so-čutiti, razumeti, sprejeti, … se truditi za njihovo vključevanje – kampanja je za to za nas priložnost, da nekaj tega duha vnesemo tudi v širši slovenski prostor.

Druga: Ne želimo idealizirati tradicionalne družine. Ne gre za nesprejemanje družin v različnih življenjskih položajih in različnih oblik skupnosti staršev z otroki: enostarševskih, nepopolnih, ločenih, znova sestavljenih, tudi otrok z istospolnimi partnerji. Naše nasprotovanje posvojitvi v istospolne ali katere koli druge pare, ki bi izhajala iz pravice do zakonske zveze, zato ni nikakršna vrednostna osebna sodba o istospolnih ali katerih koli drugih osebah, ampak izhaja iz temeljnih prepoznanj o potrebah otrok in globinske, bivanjske strukture trajne, spoštljive in brezpogojno ljubeče zveze med moškim in žensko, ki jo je večina družb in civilizacij povzdignila v pravno obliko zakonske zveze.”

Štefan Kržišnik je še dodal, da pobuda poleg prisotnosti v javni razpravi ne bo pripravljala posebnih dogodkov, odprti pa so za pobude in organizacije dogodkov, če se organizatorji prepoznajo v načelih pobude.