Socialno vprašanje za levico zgolj učinkovito sredstvo ohranjanja oblasti

dr. Stane Granda / Arhiv Reporter
Sedaj je socialno vprašanje v domeni levice, ki ga razume zgolj kot najbolj učinkovito sredstvo za pridobitev oblasti in prilastitev tujega premoženja.

Nedavno me je neki prijatelj poučil, da Slovenija sodi med 30 najbogatejših držav na svetu, da torej jamranje nad razmerami v njej ni upravičeno. Ob dejstvu, da več kot 200.000 njenih ljudi živi pod mejo revščine, je moj odgovor: »Ravno zato!«

Ni države brez revežev

Normalne države jim na tak ali drugačen način pomagajo. V Sloveniji je revežev bistveno preveč, predvsem so med starejšimi in ljudmi, ki nujno potrebujejo pomoč. Te ni niti za tiste, ki slučajno imajo denar! Država noče graditi ustreznih ustanov. Njihov položaj se je začel poslabševati 2008. leta, ko je postal pristojni minister Ivan Svetlik, visok komunistični funkcionar, pripadnik stranke, katere slovenska osamosvojitev ter odprava komunističnega režima in uvedba demokracije nista bili njihova intimna opcija. Zato se že ves čas slovenske samostojnosti trudijo dokazati, da je bilo pod njihovo oblastjo vse boljše.

Načrtna politika vzbujanja nezadovoljstva

Vzgoji armade obupanih revežev, zlasti pa starostnikov, so namenili vso organizacijo zavodov za socialno delo, ki so v veliki meri postali neke vrste poklicna organizacija njihovih aktivistov. Celo obrazce za prošnjo za pomoč so tako zakomplicirali, da jih normalno izobraženi ljudje niso sposobni izpolniti. To je eden izmed majhnih, vendar kronskih dokazov, da ne gre za naključje, temveč načrtno politiko vzbujanja nezadovoljstva, ki jo za prevzeme oblasti najbolj potrebujejo. Tudi sicer je za leto 2019 značilno, da so velike sile in velika državna sredstva vložili v Židanovo vardo, nekdanje oficirje Titove Teritorialne armade, ki naj bi imeli glavno zaslugo za slovensko osamosvojitev!

Socialno vprašanje je za levico zgolj učinkovito sredstvo za ohranjanje oblasti in prilaščanje tujega premoženja

V demokraciji ima vsaka ustavna stranka pravico, da se bori za oblast. Komunisti to ignorirajo (zasebne šole), toda pristojnih to ne moti. Zato niso bistvo problema. To so slovenski demokrati oziroma za socialistične levičarje desničarji. Po velikih delih sveta so socialni nemiri, »desničarji« pa se, zlasti v nekdanjih komunističnih evropskih državah, tresejo za položaj podjetnikov, ki »celo noč ne spijo, ko pride plačilni dana«. Zaslužena in dogovorjena plača ni milost, ampak pravica! Kdor ne zmore izpolnjevati obveznosti (povsod so občasne težave in jih zaposleni razumejo), ni podjetnik, ampak tat. Kateri politični opciji pripada večina »tajkunov«?

»Desne« stranke, predvsem Slovenska ljudska stranka v Krekovem času, so bile absolutni politični gospodar. Ne zaradi zlorabe vere, kot so jim očitali nasprotniki, ampak zaradi zavzetega in učinkovitega dela na socialnem področju. Sedaj je socialno vprašanje v domeni levice, ki ga nikoli ne razume v njegovi pravi problematiki, ampak zgolj kot najbolj učinkovito sredstvo za pridobitev oblasti in prilastitev tujega premoženja. Sedaj so si prilastili še socialno vprašanje.