Slovenski slikar Franc Kavčič

Slovenski slikar Franc Kavčič se je 04. 12. 1755 rodil v Gorici. Bil je glavni zastopnik dunajskega novega klasicizma v slovenski umetnosti. Naslikal je preko dva tisoč historičnih kompozicij, vedut in žanra. Na Dunaju je bil profesor in ravnatelj kiparske, štukaterske, bakroreške in mozaiške šole. Naslikal je vrsto izvrstnih klasicističnih podob iz antične zgodovine in mitologije. Njegovi najznamenitejši sliki sta Fokion z ženama in Salomonova sodba. Franc Kavčič je umrl 18. novembra 1828 leta na Dunaju.

Foto: Wikipedia