Slovenska Karitas 20 let svojega delovanja praznuje izobraževalno

Slovenska Karitas praznuje 20 letnico ponovnega delovanja. V Stični se je zbralo preko 100 članov. V uvodu jih je pozdravil Imre Jerebic, generalni tajnik in orisal prehojeno pot. Pot predanega karitativnega služenja ubogim, pot odkrivanja novih dejavnosti, pa tudi odpiranja v svet.

Matej Cepin, direktor Socialne akademije je izzval navzoče z iskrivim predavanjem “Delati v karitativni ustanovi: krpati luknje ali graditi boljši svet?”.

Pot Slovenske Karitas je tudi pot učenja in danes je Karitas praznovala delovno – z izobraževanjem, ki ga je izvedla Socialne akademija z ekipo sodelavcev.

Jože Gornik,  direktor CNVOS, je v delavnici “Kje smo in kam hočemo?” spodbudil navzoče k razmišljanju o mestu in vlogi tako pomembne ustanove kot je Karitas v današnji družbi.

Alenka Blazinšek,  vodja projekta Nefiks – neformalni indeks na Društvu mladinski ceh, je v delavnici “Delovno mesto kot učna izkušnja” izpostavila pomen učenja na delovnem mestu, kako to vpliva na zaposljivost in kje vse se lahko to znanje uporabi.

Aleš Čerin,  direktor in lastnik podjetja Edusatis je v delavnici “Kako učinkovito upravljati s svojim časom?” pokazal na problem izgorelosti tudi pri prostovoljnem delu, se dotaknil učinkovitega vodenja in upravljanja sebe v času, ki nam je dan, ter kako udejaniti besedico “ne”.

Matej Cepin, direktor Socialne akademije, je v delavnici “Služba naj mi bo v veselje?!” izpostavil pomen ustreznosti delovnega mesta. Naučeni smo sicer, da delamo predvsem zato, da preživimo. Tisti, ki od službe pričakuje še kaj več, je pogosto označen kot sanjač ali pa preveč zahteven. Pa je res tako?

Popoldne so se prostovoljci družili in si izmenjavali izkušnje pri svojem delu.