Slovenija se zdaj suče drugače. Ali naj kristjani to kar mirno sprejemamo?

Spoštovano vodstvo Nove Slovenije – Krščanskih demokratov! Kot kristjan in kot demokrat sem zelo neprijetno presenečen in zaskrbljen nad Vašimi izjavami o trenutnem političnem stanju v državi.

Rad bi vas spomnil, da smo ob osamosvojitvi duhovniki veliko pripomogli k uspehu krščanskih demokratov. Ob njihovem propadu oziroma združitvi s SLS je gospod Andrej Bajuk ravno zaradi ohranitve krščanske dediščine ustanovil NSi in zagovarjal krščanske vrednote v stranki. Časi se spreminjajo in stranka ima seveda vso pravico spreminjati svoja stališča; vendar se še sklicujete na dva temelja, ki očitno tvorita srčiko strankinega delovanja: na krščanstvo in demokracijo. Torej je še vedno Vaša prioriteta vztrajanje pri krščanskih temeljih družbe.

Veliko znakov pa je, da se ti temelji s prevladujočimi političnimi trendi – pogosto z zavajanjem – vse bolj pometajo pod preprogo in se uvajajo postopki, ki temeljijo na prisilnih in lažnih mehanizmih, kakršne je uporabljal bivši sistem. Med to spada tudi demoniziranje drugih, izključevanje in teptanje načel pravne države in demokracije. Taki posegi niso znamenje demokracije, še manj pa se je pri njihovi uporabi mogoče sklicevati na krščanske osnove oziroma vsaj domnevno delovati v skladu z njimi, kar je v imenu Vaše stranke. Seveda ste pri odločitvah tudi glede tega svobodni, a tako delovanje poraja dvom o obeh načelih, zapisanih v imenu stranke. Prav tako imate pravico do svojih stališč do drugih ljudi, ki pa naj bi temeljila na korektnosti in tudi spoštovanju volivcev drugih strank ter politični korektnosti do svojih prejšnjih partnerjev, zaradi katerih ste lahko v preteklem mandatu veliko storili za slovenski narod. Bojim se pa, da Vaše izjave glede prvaka SDS podlegajo tistim prišepetovalcem v ozadju, ki politično strategijo usmerjajo v krepitev enoumja v Sloveniji.

Živahna povolilna dinamika vključevanja vaše stranke v sodelovanje z vladajočo koalicijo ima očitno en sam namen – po vseh korakih, ki so se že zgodili v letošnjem letu, še bolj okrepiti enoumje in izključiti vse, ki vztrajno delujemo proti temu. To ne more biti le problem zgolj Vaše stranke in njenega vodstva, pač pa vsaj še Vaših volivcev, ki bodo sicer na prihodnjih volitvah povedali svoje mnenje o teh Vaših korakih, ter vseh kristjanov v Sloveniji. Gre pa zdaj še za marsikaj več: za preživetje in obstanek Slovenije kot demokratične države in tudi za obstoj nas, kristjanov, v njej. Naši ozaveščeni krščanski predniki: Janez Ev. Krek, Lambert Ehrlich, Anton Korošec in drugi so se tega zavedali in svarili pred totalitarnimi sistemi. Zdaj se z vladajočo koalicijo in njenimi ozadji uveljavlja mehki totalitarizem, ki je temelj poneumljanja vseh, da bi složno sodelovali v tej lažni enoumni zgodbi ter pri preprečevanju uresničitve vseh različic, ki temu nasprotujejo. Temu nasproti je treba gojiti vztrajanje pri ohranitvi demokracije in krščanskih vrednot.

Dovolite, da še dodam nekaj misli iz medijsko zamolčanega posveta z naslovom Toleranca in demokracija za mir v Evropi akademikov SAZU in EAZU (Salzburg) pri predsedniku republike Borutu Pahorju. V duhu krščanskih vrednot Evrope so govorniki izpostavili pomen demokracije, tolerance in sprave. Toleranca ni zgolj prenašanja drugih, pač pa sočutje in empatija z njimi. Gradi temelje sobivanja in preprečuje, da bi se ekonomski ali politični interesi zlorabljali za podrejanje ljudi. Empatija ljudi spodbuja, da ne bi zaradi oblastno-političnih ali ekonomskih razlogov nikogar poniževali, nasilno izrivali iz družbe za dosego svojih političnih ciljev; spodbuja sočutje z drugimi, posebno s trpečimi, prizadetimi. Mir in sprava sta dosegljiva s pravičnostjo in spoštovanjem dostojanstva vsakega človeka, ustvarjenega po božji podobi. Čeprav ti krščanski pojmi morda niso več domači današnjemu človeku – žal večkrat niti deklariranim kristjanom ne –, so toliko bolj resnični in so temelj pravične družbe. Slovenija se zdaj suče drugače. Ali naj kristjani to kar mirno sprejemamo? Poznavalec je to označil s stavkom: »Poglejte naokrog: Požrli so že skoraj vse, zdaj samo še Vas rabijo za posladek!«

Zato me skrbi in Vas pozivam k treznosti in razsodnosti pa tudi k spoštovanju vesti in božjih postav.