Škofova rdeča knjižica

Ljubljanski knezoškof Anton Bonaventura Jeglič je 31. oktobra 1909 izdal drobno rdečo knjižico z naslovom: Ženinom in nevestam (Pouk za srečen zakon). V njej je zapisal vrsto priporočil in nasvetov, ki naj bi jih mladi, v spolnih odnosih neizobraženi ljudje s pridom uporabljali. Odziv javnosti na omenjeno knjižico je bil tako silovit, da jo je škof po treh dneh umaknil iz prodaje. Liberalni časnik Slovenski narod je zapisal, da gre za navaden popopran »pornografičen spis« spis, kakršnega v slovenskem jeziku še ni bilo, zato so izdali svojo, zeleno knjižico s škofovimi citati. Katoliški tabor je potem v podporo škofu na Kranjskem pripravil kar 57 shodov. Šele konec leta se je liberalna gonja proti škofu postopoma umirila.

Foto: Wikipedia