Sklad za boljši jutri

Predstavljajte si Slovenijo, v kateri bi prihodnji generaciji zapustili prihranke namesto dolgov. Slovenijo, ki bi vsakemu omogočila visoko šolanje na eni izmed sto najboljših svetovnih univerz. Utopične misli ob zategovanje pasu, ki ga obljublja vlada? Kje bi bilo človeštvo brez sanjačev?

Aktualno razmišljanje Janeza Kocmana in Tomaža Štiha, kako je konec recesije priložnost za uresničitev različnih idej. Predlagata, da bi v Sloveniji, v kateri se vsako leto rodi 22 tisoč otrok,  ob rojstvu vsakemu izmed njih iz proračuna vplačali na individualni račun 20 tisoč današnjih evrov. Vzpostavi se sklad,  poimenovan npr. Sklad za boljši jutri, kjer se bo ta denar zbiral. Če je za nas prepozno, zanje ni ugotavljata.

Več: Finance

Foto: Libertarec