S. Kovač: Mariborski finančni hazarderji

O bankrotu slovenske cerkve, za katerega so neposredno odgovorni cerkveni finančniki piše Stanislav Kovač v kolumni Financ.

Mariborska nadškofija se mora zaradi zaupanja javnosti v cerkev pogledati v ogledalo in priznati, da je kot dolgoletna večinska lastnica Gospodarstva Rasti , d. o. o., lastniško in upravljavsko neposredno odgovorna za bankrot njenega finančnega imperija. Leta 2005 je mariborska nadškofija naredila odločilen korak pri lastniškem in upravljavskem nadzoru nad finančnimi holdingi in prek svoje družbe Gospodarstvo Rast, d. o. o., postala večinski lastnik Zvona Ena Holdinga.

/ … /

Iz letnih poročil Zvona Ena Holding izhaja, da je imel Zvon Ena Holding leta 2009 za 76 milijonov evrov kapitala, za 50 milijonov evrov poslovnih obveznosti in kar za 450 milijonov evrov finančnih obveznosti. Podatki o gibanju kapitala in dolgov Zvona Ena Holdinga kažejo podobo ekscesno zadolženega cerkvenega imperija, saj se je finančni dolg po ustanovitvi holdinga leta 2003 povečal z 11 milijonov evrov (leto 2003) na kar 450 milijonov evrov (leto 2009), medtem ko se je vrednost kapitala v istem obdobju znižala s 113 na 76 milijonov evrov.

Ker kapital ne zapade v plačilo, finančni dolg (obveznosti do bank in drugih finančnih upnikov) pa mora holding poravnavati ne glede na gospodarske in finančne razmere, je vodstvo holdinga s skoraj polmilijardnim dolgom izpostavilo holding velikemu finančnemu tveganju, da bo ob poslabšanju gospodarskih razmer postal prezadolžen, nelikviden in brez finančne podpore bank.

Podatki o zadolženosti Zvona Ena Holdinga in slovenskega gospodarstva potrjujejo, da se je cerkveni holding v dolgoletnem obdobju debelih krav pred letom 2008 močno zadolžil, saj je njegova zadolženost, izkazana s količnikom finančnega vzvoda (razmerje med finančnimi in poslovnimi obveznostmi na eni strani in kapitalom na drugi), leta 2009 dosegala že 6,6- ali kar 4,4-krat več od sicer visoko zadolženega slovenskega gospodarstva.

/ … /

Podatki o likvidnosti povedo, da je cerkveni holding pričakal gospodarsko in finančno krizo v zelo slabi likvidnostni kondiciji, saj je leta 2009 njegov kratkoročni količnik likvidnosti dosegal vrednost 0,21 in je bil 3-krat nižji od povprečja v gospodarstvu. Cerkveni ekonomisti v dolgoletnem obdobju debelih krav pred letom 2008 niso ustvarili potrebne likvidnostne rezerve za krizno obdobje suhih krav, saj je vrednost kratkoročnega količnika likvidnosti med letoma 2003 in 2009 strmoglavila z 1,9 na vsega 0,21.

/ … /

Dolgoletni predsednik uprave glavnega cerkvenega holdinga je bil Simon Zdolšek, njegov prvi nadzornik pa glavni ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec, ki je bil hkrati tudi prvi mož družbe Gospodarstvo Rast, d. o. o., največjega lastnika Zvona Ena Holdinga. Mariborska nadškofija se je v torkovi izjavi za javnost poskušala oprati neposredne odgovornosti za bankrot cerkvenih holdingov z izjavo o le moralni odgovornosti: “Kot predstavnik lastnikov Gospodarstva Rast, d. o. o., želimo poudariti naslednje: iskreno nam je žal, da je prišlo do sedanje situacije. Zavedamo se stisk in prizadetosti ljudi, ki so vložili svoje prihranke ali so življenjsko odvisni od družb, za katere smo kot solastniki Gospodarstva Rast, d. o. o. (moralno) odgovorni.”

Mariborska nadškofija se mora končno pogledati v ogledalo in priznati, da je kot dolgoletna večinska lastnica družbe Gospodarstvo Rast, d. o. o., lastniško in upravljavsko najbolj odgovorna za bankrot cerkvenega imperija, ki ga je italijanski tednik L’Espresso označil za eno največjih ekonomskih polomij v zgodovini katoliške cerkve.

 Več: Finance