Reportaža (foto): Begunci = ljudje

Tujec, ki biva med vami, vam naj bo kakor domačin, kakor eden izmed vas! Ljubi ga kakor sebe, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi; jaz sem GOSPOD, vaš Bog. (3 Mz 19,34). Božja beseda je ostrejša kakor vsak dvorezen meč, zapiše Pavel (Heb 4,12). Ali povedano drugače, vsebina, ki ni predstavljena na ustrezen način, ki človeka ne predrami iz umskega kavča, ostaja mrtva črka na papirju.

Pri judih in kasneje tudi pri kristjanih je (bila) vedno prisotna nevarnost razumeti bližnjega človeka v zelo ozkih okvirih. Kot rojaka v nasprotju s tujcem. Jezusova primerjava, kjer kot bližnjega predstavi Samarijana, pri čemer je imela beseda Samarijan za Jezusovo poslušalstvo podoben prizvok, kot ga ima za povprečnega Evropejca beseda begunec, ima zato podobno boleč učinek.

 

begunci